Công văn 1983/BHXH-CST thông báo cán bộ chuyên quản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Số hiệu: 1983/BHXH-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Chu Minh Tộ
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1983/BHXH-CST
V/v thông báo cán bộ chuyên quản.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- BHXH Công an nhân dân;
- BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Căn cứ Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 537/QĐ-BHXH ngày 24/3/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Để kịp thời xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp sổ BHXH và thẻ Bảo hiểm y tế tại địa phương. BHXH Việt Nam phân công cán bộ chuyên quản thuộc lĩnh vực cấp sổ, thẻ đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân và BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xin giới thiệu họ tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của cán bộ chuyên quản được phân công theo dõi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân và BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ (gửi kèm công văn này)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, CST (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN CẤP SỔ, THẺ
Chu Minh Tộ

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ CHUYÊN QUẢN CÁC ĐƠN VỊ

STT

Cán bộ chuyên ngành

Tên đơn vị

1

Lê Chí Thành

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý thẻ BHYT.

- Điện thoại: 0912227905

- Email: lcthanh@vss.gov.vn

Hà Nội, Hà Giang, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Trà Vinh.

2

Đỗ Thu Trang

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 0903294592

- Email: thutrang.bhxhvn@gmail.com

Hải Dương, Điện Biên, Hưng Yên, Nghệ An, Hậu Giang, Cần Thơ.

3

Nguyễn Vân Anh

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 01232437243

- Email: vananh.nguyen1930@gmail.com

Cao Bằng, Đắc Lắc, Đắc Nông, Hà Tĩnh, BHXH Công an nhân dân.

4

Trần Thị Thu Hà

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 0914129382

- Email: thuha.bhxhvn@gmail.com

Lai Châu, Bắc Kạn, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Cà Mau.

5

Ninh Thị Hương Trang

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 01689353455

- Email: ninhhuongtrang@gmail.com

Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp

6

Phan Thành

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 0982207707

- Email: phanthanh2707@yahoo.com.vn

Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Ninh Thuận, Bình Thuận, Sóc Trăng, Kiên Giang

7

Đỗ Phương Thảo

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 0905866588

- Email: thaodp1909@gmail.com

Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Tây Ninh, Bến Tre, Ban Cơ yếu Chính phủ.

8

Hoàng Thành Tâm

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 0913308742

- Email: httam@vss.gov.vn

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị, Tiền Giang, An Giang, BHXH Bộ Quốc phòng.

9

Mai Kim Thuần

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 0904244482

- Email: mkthuan@vss.gov.vn

Lạng Sơn, Phú Yên, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An.

10

Lã Minh Hiền

- Chức vụ: Chuyên viên chính.

- Điện thoại: 0903223359

- Email: lmhien@vss.gov.vn

Hòa Bình, Sơn La, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước.

11

Lê Thị Phương

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 0912277965

- Email: phuong.le272@gmail.com.vn

Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thừa Thiên Huế.