Công văn 188/BXD-KHCN trả lời vướng mắc áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 188/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: ***
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 188/BXD-KHCN
V/v Trả lời vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty cổ phn Hóa dầu quân đội

Theo đề nghị tại công văn số 138/ĐT-MIPEC ngày 25/4/2012 của Công ty Cổ phần Hóa dầu quân đội về việc thẩm duyệt hồ sơ thiết kế hệ thống cấp ga trung tâm công trình tòa nhà Mipec Tower - 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, sau khi nghiên cứu công văn và hồ sơ bản vẽ gửi kèm theo, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” ban hành kèm theo Thông tư s 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chun này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỷ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam.

Đ ngăn chặn cháy lan cho nhà và công trình, Phần 4 quy chuẩn đã quy định tại Mục 4.15: “...Trong không gian bên trên các trần treo không cho phép bố trí các kênh và đường ống để vận chuyển các chất cháy dạng khí, hn hợp bụi khí, chất lỏng và vật liệu cháy...”; quy định tại Mục 4.22: “Không cho phép bố trí các kênh, giếng và đường ống vn chuyển khí cháy, hỗn hợp bụi - khí cháy, chất lỏng cháy, chất và vt liu cháy xuyên qua các tường và sàn ngăn cháy loại 1...”.

Theo đề xuất của Quý Công ty, căn cứ Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD) chỉ có thể thực hiện khi các giải pháp bổ sung thay thế đưa vào áp dụng cho dự án, được sự thẩm duyệt của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khi lựa chọn áp dụng các giải pháp kỹ thuật b sung theo tiêu chun nước ngoài phải tuân thủ các quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng và các văn bản khác có liên quan. Các hệ thống kỹ thuật bổ sung, thay thế phải được kiểm tra thường xuyên và phải đảm bảo duy trì hoạt động trong suốt quá trình sử dụng.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Quý Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

i nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu: V VT, KHCN, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG