Công văn 1830/TCT-CS giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ
Số hiệu: 1830/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Minh Sâm
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1830/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 2338/CT-THNVDT ngày 11/4/2012 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc vướng mắc về lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Quyết định số 2431/QĐ-BKHCN ngày 8/11/2010 của Bộ Khoa học công nghệ về việc công bố sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia: Tiêu chuẩn Việt Nam 7271-2003 được sửa đổi thành Tiêu chuẩn Việt Nam 7272-2010. Theo quy định của Tiêu chuẩn này thì xe ôtô con chở người gồm: ôtô con chở người (3.1) có số chỗ ngồi gồm cả chỗ người lái không lớn hơn 9. Đặc điểm chi tiết như nêu tại TCVN 6211:2003 điều 3.1.1.1 đến 3.1.1.8; xe ôtô Pickup chở người có ít nhất một đặc điểm khác với xe ô tô Pickup chở hàng nêu tại 3.2.7 và 3.2.8; ôtô VAN chở người có ít nhất một đặc điểm khác với ô tô tải VAN nêu tại 3.2.9.

- Theo hướng dẫn công văn số 2824/BTC-TCT ngày 5/3/2012 của Bộ Tài chính về việc giải đáp chính sách lệ phí trước bạ đối với các loại xe ôtô quy định tại Khoản 5, Điều 6, Chương II, Thông tư số 124/2011/TT-BTC thuộc diện chịu lệ phí trước bạ từ 10% đến 20% gồm: Ô tô chở người, ô tô Pick up chở người và ôtô Van chở người có số chỗ ngồi bao gồm cả lái xe từ 4 chỗ ngồi đến dưới 10 chỗ ngồi.

Căn cứ quy định nêu trên và hướng dẫn tại công văn số 2824/BTC-TCT , đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ hồ sơ thực tế của từng trường hợp cụ thể và phối hợp với cơ quan đăng kiểm địa phương để xác định tỷ lệ % thu lệ phí trước bạ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đặng Minh Sâm