Công văn 1709/BYT-MT năm 2022 về tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn
Số hiệu: 1709/BYT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 05/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1709/BYT-MT
V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng HC, CP DCT, DK

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, tại một số địa phương đã phát hiện một số chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được cấp phép để sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhưng khi lưu hành trên thị trường lại thay đổi tác dụng để sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp và một số chế phẩm diệt khuẩn khi được lấy mẫu ngẫu nhiên trên thị trường để kiểm tra thành phần, hàm lượng lại không đạt tiêu chuẩn như đã đăng ký...

Nhằm phòng ngừa các yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là việc tuân thủ quy định về sử dụng sản phẩm theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và việc đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành được cấp. Kết hợp làm tốt công tác phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

2. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định, công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm, chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan công an để xem xét, xử lý.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế, ĐT: 024.32272850) để phối hợp giải quyết.

Trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để biết);
- Bộ NN&PTNT (để phối hợp);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Thanh tra Bộ (để biết);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.