Công văn 1706/GSQL-GQ4 năm 2016 vướng mắc C/O
Số hiệu: 1706/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/12/2016 Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1706/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.
(Đ/c: Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội)

Trả lời công văn số 12511/YA ngày 25/11/2016 của Công ty Yamaha Motor Việt Nam vướng mắc liên quan đến C/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về C/O cấp mới: Liên quan đến hình thức C/O cấp mới, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã ban hành công văn số 1519/GSQL-TH trả lời cụ thể.

2. Về xác nhận của cơ quan cấp C/O: Trường hợp C/O cấp mới không được cấp đúng thể thức quy định và bị từ chối, căn cứ quy định tại Điều 13, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT, cơ quan hải quan nước thành viên nhập khẩu có thể chấp nhận và xem xét các giải trình của tổ chức cấp C/O và đánh giá lại C/O đó có được chấp nhận cho hưởng thuế suất ưu đãi hay không. Theo đó, trên cơ sở xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O, cơ quan hải quan sẽ kiểm tra tính hợp lệ của C/O theo quy định.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cho lô hàng để được kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Công văn 1519/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc C/O mẫu E Ban hành: 30/11/2015 | Cập nhật: 05/12/2015