Công văn 1565/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng là bất động sản
Số hiệu: 1565/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Đình Quang
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1565/TCT-TNCN
V/v miễn thuế TNCN đối với quà tặng là bất động sản.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời công văn số 29/CT-TNCN ngày 09/04/2012 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về việc xác định thu nhập miễn thuế TNCN đối với quà tặng là bất động sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4, Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007 của Quốc hội khóa XII quy định thu nhập được miễn thuế: “4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.”

Căn cứ quy định trên thì chỉ những người có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân tặng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho đối tượng cũng nằm trong đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp chị dâu có tên trong hộ khẩu gia đình, là một thành viên đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tặng phần của mình cho em chồng thì em chồng vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Ngô Đình Quang

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.