Công văn 1544/BXD-QLN năm 2016 xác định đối tượng của Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương bởi những tác động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam” thông qua xây dựng nhà ở an toàn của Quỹ Khí hậu xanh (GCF) do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 1544/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Đức Duy
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1544/BXD-QLN
V/v xác định đối tượng của Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương bởi những tác động liên quan đến BĐKH ở Việt Nam” thông qua xây dựng nhà ở an toàn của GCF.

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

 

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương bởi những tác động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam” được tài trợ bởi Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) là một Dự án tài trợ không hoàn lại, với Mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương thông qua xây dựng nhà ở an toàn; tăng tỷ lệ che phủ rừng ngập mặn; tăng cường năng lực thích ứng và quản lý thông tin rủi ro khí hậu để cải thiện những nỗ lực lập kế hoạch và bảo vệ. Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2021, tại 28 tỉnh duyên hải Việt Nam.

Một trong những Mục tiêu chính của Dự án là phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ người dân khu vực bão, lụt ven biển xây dựng bổ sung những tính năng thiết kế chống chịu bão, lụt cho Khoảng 4.000 ngôi nhà mới xây tại các địa Điểm an toàn, tương đương Khoảng 20.000 người nghèo chịu ảnh hưởng nhiều từ thiên tai tại Khoảng 100 xã ven biển được hưởng lợi thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Để có cơ sở thực hiện Dự án trên, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh khẩn trương rà soát lại số lượng đối tượng thuộc Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại các khu vực ven biển, trong đó phân loại rõ đối tượng thuộc các xã có mặt giáp biển, tại các huyện có mặt giáp biển và đối tượng tại các khu vực còn lại (xem phụ lục kèm theo).

Sau khi các địa phương gửi báo cáo tổng hợp, Bộ Xây dựng sẽ thành lập Đoàn công tác cùng Quỹ Khí hậu xanh có kế hoạch làm việc cụ thể với từng địa phương, dự kiến vào cuối tháng 8/2016.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng theo địa chỉ: 37 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội trước ngày 15/8/2016 (chi Tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương, số điện thoại: 0983872624, email: Lanhuongiat@gmail.com). Sau thời hạn trên, nếu không nhận được báo cáo của Quý Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng sẽ xem như địa phương không có nhu cầu tham gia vào Chương trình.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của Quý Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như­ trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Sở Xây dựng các tỉnh liên quan;
- L­ưu VP, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Đức Duy