Công văn 1512/TCT-CS về chính sách thuế mặt hàng chả cá
Số hiệu: 1512/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1512/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 467/CT-TTra ngày 10/2/2012 của Cục Thuế An Giang về vướng mắc thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng chả cá. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.7 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:

“2.7. Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ gỗ, măng và các sản phẩm quy định tại điểm 1 mục II phần A Thông tư này.

Thực phẩm tươi sống gồm các loại thực phẩm chưa được làm chín hoặc chế biến thành sản phẩm khác, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt lát, đông lạnh, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm, cua, cá, và các sản phẩm thủy sản, hải sản khác” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:

“Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này”.

Theo trình bày trong công văn của Cục Thuế, Công ty sản xuất:

Mặt hàng Basa fillet muối sả ớt, Basa fillet vifon, basa tẩm satế, xá xíu Basa, xá xíu theo quy trình như sau: Thu mua cá → phân loại → cắt đầu, bỏ nội tạng → rửa → filler → ướp (muối, satế, sả ớt,..) → điều chỉnh độ ẩm → tạo lốc → cấp đông → đóng thùng.

Mặt hàng chả cá ba sa thì là tươi, ốc nhồi, tàu hủ cá basa theo quy trình như sau: Thu mua cá, ốc nhồi → phân loại → cắt đầu, bỏ nội tạng → rửa → tách thịt → lọc thịt cá → ướp (muối, thì là,..) → xay → vắt → điều chỉnh độ ẩm → tạo lốc → cấp đông → đóng thùng.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, mặt hàng (Basa fillet muối sả ớt, Basa fillet vifon, basa tẩm satế, xá xíu Basa, xá xíu, chả cá basa tươi, chả cá basa thì là tươi, ốc nhồi, tàu hủ cá basa) theo quy trình nêu trên là sản phẩm đã qua chế biến áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn