Công văn 1438/VPCP-CN năm 2022 triển khai 05 dự án đường cao tốc trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV
Số hiệu: 1438/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 07/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1438/VPCP-CN
V/v triển khai 05 dự án đường cao tốc trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về việc triển khai 05 dự án đường cao tốc trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV (gồm các dự án: Đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội, Đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Đề nghị các Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 2 Thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đặc biệt là phải tập trung thẩm định nhanh để hoàn thiện hồ sơ có chất lượng, kịp tiến độ trình các cấp có thẩm quyền. Sau khi có Báo cáo thẩm định, Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến Thành viên Chính phủ bằng phiếu. Riêng Dự án Đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án Đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện trình xin ý kiến Ban cán sự đảng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, TH, VPBCS;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.