Công văn 1430/TXNK-PL năm 2016 xác định trước mã số hàng hóa
Số hiệu: 1430/TXNK-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1430/TXNK-PL
V/v xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số.
(Đ/c: 65 Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 111/ VTCDigital ngày 31/05/2016 của Công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng “Bo xử lý tín hiệu”. Qua xem xét hồ sơ, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Theo mô tả hàng hóa tại Đơn đề nghị xác định trước và tài liệu gửi kèm, mặt hàng là Bo xử lý tín hiệu của Bộ thu tích hợp giải mã tín hiệu truyền hình kỹ thuật số (Set top box), có cấu tạo gồm các khối chức năng: hộp kênh, giải mã Video/Audio, bộ nhớ và phần kết nối âm thanh/hình ảnh; dùng để thu và giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất độ phân giải tiêu chuẩn (SD) và độ phân giải cao (HD) miễn phí theo tiêu chuẩn phát sóng DVB-T2.

Để có cơ sở phân loại mặt hàng trên, đề nghị Công ty làm rõ các thông tin về hàng hóa như sau:

- Mặt hàng còn thiếu các bộ phận gì để tạo thành một “Set top box” hoàn chỉnh

- Mặt hàng có hay không tính năng kết nối internet và tương tác với người dùng.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.