Công văn 1405/BNN-ĐMDN đề nghị phương án sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội của Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi chuyển sang Công ty cổ phần
Số hiệu: 1405/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1405/BNN-ĐMDN
V/v: Đề nghị phương án sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội của Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT khi chuyển sang Công ty cổ phần.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện cổ phần hóa trong năm 2012.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định về Phương án sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT khi chuyển sang công ty cổ phần như Phụ lục đính kèm.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét, có ý kiến./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Doanh nghiệp trong phụ lục;
- Lưu VT, ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 


PHƯƠNG ÁN

SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TP. HÀ NỘI CỦA DOANH NGHIỆP NN THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT KHI CHUYỂN SANG CTY.CP - NĂM 2012
(Ban hành kèm theo văn bản số 1405/BNN-ĐMDN ngày 11/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Địa chỉ khu nhà, đất

DT đất (m2)

Hồ sơ pháp lý

Hiện trạng sử dụng

Đề nghị PA sắp xếp lại nhà, đất theo QĐ 09/TTg

Đề nghị PA sử dụng đất khi chuyển sang Công ty cổ phần

PA sử dụng đất

Hình thức thuê/giao đất

1. Tổng công ty Mía đường I - Công ty TNHH một thành viên

1.1

17 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, HN

337

QĐ số 62/1998/QĐ/BNN/KH ngày 18/4/1998 điều chuyển 720m2 đất từ Công ty Bánh kẹo Hải Châu về Tcty Mía đường I; Biên bản bàn giao đất trên địa bàn; VB 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NNPTNT

Văn phòng làm việc của Tổng công ty

Tiếp tục quản lý sử dụng (VB 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NNPTNT)

Văn phòng làm việc của Tổng công ty

Thuê đất trả tiền hàng năm

2. Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên

2.1

519 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN

693

Giấy chứng nhận QSDĐ X112674 ngày 8/4/2004; Quyết định số 4364/QĐ-UB ngày 25/7/2003 của TP HN V/v thu hồi đất; VB 3689/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NNPTNT

Văn phòng làm việc của Tổng công ty

Tiếp tục quản lý sử dụng (VB 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NNPTNT)

Văn phòng làm việc của Tổng công ty

Thuê đất trả tiền hàng năm

2.2

Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (Đv. hạch toán phụ thuộc là Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi đang QLSD)

12.977,7

Giấy chứng nhận QSDĐ số Q491579 ngày 13/3/1996 của UBND tỉnh Hà Tây; Văn bản số 3790/BNN-ĐMDN ngày 18/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Văn bản số 3144/UBND-TNMT ngày 15/4/2009 UBND. TP. Hà Nội

VP. Xí nghiệp và cơ sở chế biến kinh doanh thức ăn gia súc

Tiếp tục quản lý sử dụng (VB 3144/UBND-TNMT ngày 15/4/2009 UBND.TP.HN)

Xí nghiệp và cơ sở chế biến, kinh doanh thức ăn gia súc

Thuê đất trả tiền hàng năm

2.3

Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (Đv. hạch toán phụ thuộc là Trung tâm Thương mại và Thiết bị tổng hợp quản lý, sử dụng)

3.684

Giấy chứng nhận QSDĐ số 491579 do UBND tỉnh Hà Tây cấp; Văn bản số 1714/BNN-ĐMDN ngày 16/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Văn bản số 9159/UBND-TNMT ngày 25/10/2011 của UBND thành phố Hà Nội; Văn bản số 822/BNN-ĐMDN ngày 26/3/2012 của Bộ NNPTNT

Văn phòng, kho và trại trung chuyển lợn giống

Tiếp tục quản lý sử dụng (VB 9159/UBND-TNMT ngày 25/10/2011 của UBND TP.HN)

Văn phòng làm việc và cơ sở sản xuất kinh doanh

Thuê đất trả tiền hàng năm

3. Tổng công ty Cơ điện, Xây dựng nông nghiệp và thủy lợi - Công ty TNHH một thành viên

3.1

Khu vực làm xưởng sản xuất, văn phòng tại: Km 10, Quốc lộ 1A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (Đơn vị hạch toán phụ thuộc là Công ty Cơ khí điện thủy lợi đứng tên giấy tờ đất, cùng sử dụng với Tcty.)

33.829

Hợp đồng thuê đất số: 422-24599/ĐC-NĐ-HĐTĐ ngày 04/11/1999 giữa Sở địa chính nhà đất và Công ty Cơ khí Điện Thủy lợi; Quyết định số 111/QĐ-KH ngày 20/7/1993 của Bộ Thủy lợi; Công văn số 1587 BNN/XDCB ngày 11/6/2002 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT; QĐ số 2711/QĐ-UB ngày 14/7/1997 của UBND TP Hà Nội cho phép Tcty chuyển đổi mục đích SDD; Văn bản số 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NNPTNT

Văn phòng làm việc, nhà xưởng, trưng bày sản phẩm phục vụ SXKD

Tiếp tục quản lý sử dụng (VB 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NNPTNT)

Văn phòng làm việc, nhà xưởng, trưng bày sản phẩm phục vụ SXKD

Thuê đất trả tiền hàng năm

3.2

Khu vực chuyển phương án sử dụng đất làm khu tập thể cán bộ CNV

2.851

Nhà xưởng sản xuất

Làm nhà ở cho CBCNV (VB 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NNPTNT)

Chuyển địa phương quản lý

-

4. Tổng công ty Rau quả nông sản - Công ty TNHH một thành viên

4.1

Số 2 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

1.969

Giấy chứng nhận QSDĐ số AB 180637 ngày 4/4/2006; Hợp đồng thuê đất số 64-2006/TNMTNĐ-HĐTĐTN ngày 02/6/2006; Văn bản số 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NNPTNT

Văn phòng làm việc của Tổng công ty

Tiếp tục quản lý sử dụng (VB 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NNPTNT)

Văn phòng làm việc, trưng bày sản phẩm phục vụ SXKD

Thuê đất trả tiền hàng năm

4.2

Số 58 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

404

Giấy chứng nhận QSDĐ số AĐ 692357 ngày 01/9/2008; Hợp đồng thuê đất số 61-08HĐTĐTN ngày 11/3/2008; Văn bản số 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NNPTNT

Đang thực hiện dự án khách sạn

Tiếp tục quản lý sử dụng (VB 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NNPTNT)

Khách sạn

Thuê đất trả tiền hàng năm

4.3

Sơ cở đất tại Cầu, Thịnh Liệt Hoàng Mai, Hà Nội

994

Giấy chứng nhận QSDĐ số A007576 ngày 15/9/1990; Văn bản số 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NNPTNT

Kho chứa hàng nông sản

Tiếp tục quản lý sử dụng (VB 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NNPTNT)

Kho chứa hàng nông sản

Thuê đất trả tiền hàng năm

4.4

Cơ sở tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

43.476

QĐ số 607 ngày 29/12/1975 của UBND tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội); VB 109/BNN-ĐMDN ngày 12/01/2010 của Bộ NNPTNT

Trung tâm sản xuất Rau, hoa quả

Tiếp tục quản lý sử dụng (VB 109/BNN-ĐMDN ngày 12/01/2010 của Bộ NNPTNT)

Trung tâm sản xuất Rau, hoa quả và XD nhà máy chế biến rau, quả

Thuê đất trả tiền hàng năm

5. Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội (Cty. con của Tc.ty Rau quả Nông sản)

5.1

Số 6 phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội

503

Hợp đồng thuê nhà, đất của Công ty Quản lý phát triển nhà Hà Nội; VB 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NNPTNT

Văn phòng làm việc

Tiếp tục quản lý sử dụng (VB 109/BNN-ĐMDN ngày 12/01/2010 của Bộ NNPTNT)

Văn phòng và cơ sở kinh doanh dịch vụ

Thuê đất trả tiền hàng năm

5.2

Kho 2 Cầu Tiên - số 1091 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội

954

Quyết định giao đất số 761/QĐ-UB năm 26/4/1991; Giấy chứng nhận QSDĐ số 007237 ngày 25/1/1992

Cơ sở sản xuất, KDDV

Tiếp tục quản lý sử dụng (VB 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NNPTNT)

Cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ

Thuê đất trả tiền hàng năm

6. Tổng công ty Vật tư nông nghiệp - Công ty TNHH một thành viên

6.1

120 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

276

Quyết định số 5939/QĐ-UB ngày 15/9/2004 của UBND TP.HN v/v cấp giấy chứng nhận QSĐ cho Tổng công ty Vật tư nông nghiệp; Giấy chứng nhận QSĐ số AA220692 ngày 15/9/2004 của UBND TP.HN; Hộp đồng thuê đất số 92-2004/TNMTNĐ-HĐTĐ ngày 10/9/2004 ký giữa Tổng công ty Vật tư nông nghiệp và Sở TNMT nhà đất HN; Văn bản số 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NN&PTNT

Văn phòng làm việc, kinh doanh dịch vụ

Tiếp tục quản lý, sử dụng làm Văn phòng làm việc, kinh doanh dịch vụ (VB 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NN&PTNT)

Văn phòng làm việc, kinh doanh dịch vụ

Thuê đất trả tiền hàng năm

6.2

16 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội

1.585,4

Hợp đồng thuê nhà số 09/XN2/2001/HĐTĐN ngày 15/4/2009 giữa Tổng công ty Vật tư nông nghiệp và Công ty Quản lý và Phát triển nhà HN; Văn bản số 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NN&PTNT.

Văn phòng, trụ sở làm việc

Tiếp tục quản lý, sử dụng làm Văn phòng, trụ sở làm việc (VB 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NN&PTNT)

Sử dụng làm trụ sở làm việc của Tổng công ty và các công ty thành viên

Thuê đất trả tiền hàng năm

6.3

164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

536

Quyết định số 5938/QĐ-UB ngày 15/9/2004 của UBND TP.HN v/v cấp giấy chứng nhận QSĐ; Giấy QSĐ số AA220693 ngày 10/9/2004 của UBND TP.HN; Hợp đồng thuê đất số 93-2004/TNMTNĐ-HĐTĐ ngày 10/9/2004; QĐ 5789/QĐ-UB ngày 07/9/2004 của UBND TP Hà Nội v/v chuyển đổi tên chủ sử dụng đất; Văn bản số 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NN&PTNT

Văn phòng, trụ sở làm việc

Tiếp tục quản lý, sử dụng làm Văn phòng, trụ sở làm việc (VB 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NN&PTNT)

Tiếp tục quản lý, sử dụng làm Văn phòng làm việc

Thuê đất trả tiền hàng năm

6.4

Tổ hợp vui chơi giải trí Đống Đa, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

23.042

Quyết định số 332/TTg ngày 21/5/1997 của Thủ tướng CP v/v cho Cty TT TM nông nghiệp-Bộ NN&PTNT thuê đất để XD tổ hợp vui chơi giải trí tại Đống Đa, HN; QĐ số 3013QĐ/BNN-XDCB ngày 4/9/2003 của Bộ NN&PTNT v/v thay đổi chủ đầu tư của dự án; Văn bản số 2796/UB.NNĐC ngày 11/9/2003 của UBNDTPHN v/v chủ sử dụng đất thực hiện dự án XD khu vui chơi giải trí Đống Đa; Văn bản số 4478/UB.NNĐC ngày 30/11/2004 của UBNDTPHN v/v cho phép TCty vật tư nông nghiệp triển khai dự án đầu tư; Văn bản số 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NN&PTNT

Chuẩn bị thực hiện dự án

Tổ hợp vui chơi giải trí, thương mại (VB 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 của Bộ NN&PTNT)

Tổ hợp vui chơi giải trí, thương mại

Thuê đất trả tiền hàng năm

7. Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương

7.1

Khu vực sản xuất và văn phòng: Xã Đức Thượng,  huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

179.000

Quyết định số 172 TTg ngày 9/8/1960 của Thủ tướng Chính phủ về việc Trưng dụng ruộng đất xây dựng xưởng chế thuốc thú y; Văn bản, sơ đồ giao thêm 1,1 ha làm hồ chứa nước thải công nghiệp cho Xí nghiệp Thuốc thú y của UB hành chính tỉnh Hà Đông, ngày 31/2/1961; VB 1598/BNN-ĐMDN ngày 11/5/2012 của Bộ NN&PTNT.

VP làm việc, nhà xưởng, kho, vườn thí nghiệm sản xuất thuốc thú y

Được tiếp tục quản lý sử dụng (VB 1598/BNN-ĐMDN ngày 11/5/2012 của Bộ NN&PTNT)

Tiếp tục sử dụng làm VP làm việc, nhà xưởng, kho, vườn thí nghiệm sản xuất KD thuốc thú y

Thuê đất trả tiền hàng năm

7.2

Khu tập thể CBCNVC và đường giao thông

32.000

Nhà ở và đường GT

Chuyển địa phương quản lý

Chuyển địa phương

-