Công văn 13943/SYT-VP năm 2021 hướng dẫn cấp giấy đi đường cho cá nhân và phương tiện vận chuyển thuộc lĩnh vực Y tế
Số hiệu: 13943/SYT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Cao Cương
Ngày ban hành: 06/09/2021 Ngày hiệu lực: 06/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13943/SYT-VP
Về việc hướng dẫn cấp giấy đi đường cho cá nhân và phương tiện vận chuyển thuộc lĩnh vực Y tế

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội;
- Các bệnh viện ngoài công lập;
- Tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực dược, trang thiết bị vật tư y tế;

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn Thành phố; Hướng dẫn của Công an Thành phố về việc cáp giấy đi đường có nhận diện, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh trên địa bàn Thành phố.

Sở Y tế hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho cá nhân và phương tiện vận chuyển của các đơn vị thuộc lĩnh vực Y tế (có hướng dẫn kèm theo). Chi tiết đăng tải trên trang web của Sở Y tế Hà Nội: https://soyte.hanoi.gov.vn/

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo “Hướng dẫn”, chịu trách nhiệm trước Sở Y tế, Công an thành phố và trước Pháp luật về đối tượng đề xuất (cá nhân, phương tiện vận chuyển), chỉ được đề xuất các đối tượng được phép đi làm việc và phương tiện vận chuyển theo đúng quy định.

Sở Y tế thông báo, đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện. Trong trường hợp có hướng dẫn mới của Thành phố, Sở Y tế sẽ thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố HN;
- Công an TP Hà Nội;
- Phòng CSGT-CATP;
- Ban Giám đốc Sở Y tế;
- Các phòng SYT;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Cao Cương

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG CÓ NHẬN DIỆN CHO CÁ NHÂN VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
(Ban hành kèm theo công văn số 13943/SYT-VP ngày 06/9/2021 của Sở Y tế HN)

I. PHÂN NHÓM ĐI TƯỢNG CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG THEO HƯỚNG DẪN CỦA CÔNG AN THÀNH PH HÀ NỘI TRONG LĨNH VỰC Y TẾ:

Nhóm I: Cơ quan Sở Y tế Hà Nội, Chi cục Dân số, Chi cục An toàn VSTP

Nhóm II: Tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực dược, trang thiết bị vật tư y tế

Nhóm III: Các Bệnh viện trong và ngoài công lập; Trung tâm y tế các quận/huyện/thị xã; Trung tâm chuyên khoa; Các phòng khám đa khoa tư nhân và phòng khám chuyên khoa tư nhân (mô hình công ty) trực tiếp thực hiện, tham gia công tác phòng chống dịch.

Nhóm VI: Các phòng khám tư nhân, nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở kinh doanh trang thiết bị vật tư y tế (mô hình hộ kinh doanh cá thể).

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

Nhóm I, nhóm III: thẩm quyền cấp giấy đi đường do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm VI: thẩm quyền cấp do Công an xã, phường, thị trấn (quy trình thực hiện theo hướng dẫn của Công an thành phố Hà Nội)

Nhóm II: thẩm quyền cấp do phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội, hồ sơ gửi qua Sở Y tế Hà Nội xác nhận, quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực dược, trang thiết bị vật tư y tế (gọi tắt là đơn vị) chuẩn bị các tài liệu sau:

1. Công văn đề nghị của đơn vị, cung cấp rõ họ tên, điện thoại, email... của đầu mối liên lạc và địa chỉ.

2. Danh sách toàn bộ cán bộ, nhân viên của đơn vị có ghi vị trí công tác, số sổ BHXH (có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên và ký tên, đóng dấu)

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với đơn vị kinh doanh dược; phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế/phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua, bán trang thiết bị y tế đối với các đơn vị trong lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị y tế.

4. Danh sách đề nghị cấp giấy đi đường theo mẫu của Công an thành phố (có biểu mẫu kèm theo)

Để thuận tiện công tác tổng hợp, tùy theo nhu cầu đề xuất, đơn vị tạo các file excel theo định dạng: Nội dung hỗ trợ_Lĩnh vực hoạt động_đơn vị

Ví dụ: Danh sách cá nhân _ Lĩnh vực (KCB, Dược, TTBYT.. .)_đơn vị

DS người điều khiển ô tô_Lĩnh vực _đơn vị

TT

Tên tài liệu

Biểu mẫu

Định dạng

1

Danh sách cá nhân

Biểu mẫu số 01

File Excel

2

Danh sách người điều khiển xe mô tô vận chuyển hàng hóa

Biểu mẫu số 02

File Excel

3

Danh sách người điều khiển ô tô vận chuyển hàng hóa

Biểu mẫu số 02

File Excel

Bước 2: Đơn vị gửi bản scan các tài liệu trên và file mềm danh sách theo mẫu về địa chỉ email: Svthn.capgiaydiduong@gmail.com

Bước 3: Sở Y tế tiếp nhận và xử lý hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Sở Y tế sẽ tổng hợp và gửi Công an thành phố xem xét, cấp xác nhận theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ không thuộc lĩnh vực quản lý hoặc hồ sơ không hợp lệ: Sở Y tế sẽ nêu rõ lý do và trả lời bằng email về đơn vị đã nộp hồ sơ để đơn vị biết, theo dõi.

Bước 4: Sau khi nhận được kết quả xử lý hồ sơ từ Công an thành phố, Sở Y tế sẽ trả kết quả cho đơn vị tại bộ phận 1 cửa (số 4 phố Sơn Tây, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

Đề nghị đơn vị cử người đến nhận kết quả mang theo giấy giới thiệu và nộp bản gốc hồ sơ đã gửi qua email.

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.