Công văn 1372/TXNK-TG năm 2016 vướng mắc phí bản quyền
Số hiệu: 1372/TXNK-TG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1372/TXNK-TG
V/v vướng mắc phí bản quyền

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 341/VPM-KT ngày 19/5/2016 của Công ty TNHH Vinataba-Philip Morris về vướng mắc quy trình sản xuất thuốc lá điếu thành phẩm. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 03/3/2015, Tổng cục Hải quan có công văn số 1716/TCHQ-KTSTQ về việc xử lý công văn số 497/VPM-KT của Công ty TNHH Vinataba-Philip Morris; Để có cơ sở xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Vinataba-Philip Morris tại công văn số 341/VPM-KT nêu trên, đề nghị quý đơn vị báo cáo nội dung như sau:

1. Kết quả xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đối với việc khởi kiện của Công ty TNHH Vinataba- Philip Morris về Quyết định số 219/QĐ-HQCT ngày 17/8/2012 về việc ấn định thuế, số 01/QĐ-TCHQ ngày 02/10/2010 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

2. Tình hình thực hiện việc khai báo, tính phí bản quyền của Công ty TNHH Vinataba- Philip Morris từ tháng 4/2015 đến nay.

3. Quan điểm của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ về khoản phí bản quyền của Công ty TNHH Vinataba-Philip Morris.

4. Báo cáo gửi về Cục Thuế xuất nhập khẩu trước ngày 01/8/2016.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Giá (5b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.