Công văn 1345/VPCP-KGVX năm 2022 thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thuốc điều trị COVID-19
Số hiệu: 1345/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 02/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1345/VPCP-KGVX
V/v thông báo chỉ đạo của TTgCP về quản lý thuốc điều trị COVID-19

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

Đồng chí Nguyễn Thanh Long,
Bộ trưởng Bộ Y tế.

Về phản ánh của báo chí liên quan đến thủ tục mua thuốc phòng, chống COVID-19 (Bản điểm tin của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ kèm theo), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau: Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cắt giảm ngay thủ tục hành chính liên quan đến việc mua thuốc phòng, chống COVID-19; căn cứ tình hình thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm các nước để khẩn trương quyết định việc cấp phép nhập khẩu và sử dụng thuốc điều trị COVID-19; tăng cường công tác quản lý giá thuốc, xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ, buôn lậu thuốc theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi, không để Nhân dân phải vất vả với quá nhiều thủ tục trong việc tiếp cận và mua thuốc điều trị COVID-19 như phản ánh của báo chí nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Bộ: CA, CT, TTTT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp Trợ lý TTg, các Vụ: TH, QHĐP, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KGVX (3) Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.