Công văn 1312/BKHĐT-KTĐPLT về hoàn thiện phương án phân bổ vốn chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 1312/BKHĐT-KTĐPLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Duy Đông
Ngày ban hành: 03/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1312/BKHĐT-KTĐPLT
V/v hoàn thiện phương án phân bổ vốn chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn NSTW năm 2022

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Tại khoản 1, Điều 3, Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “a) Thực hiện rà soát báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 của bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trường hợp phát hiện việc phân bổ không đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn, tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ của kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đã được giao, không bảo đảm các yêu cầu theo quy định của pháp luật đầu tư công, có ý kiến bằng văn bản cho bộ, cơ quan trung ương và địa phương chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo phân bổ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đồng gửi Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.”

Căn cứ Quyết định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công NSNN năm 2022 của 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương[1] được cập nhật trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát và có văn bản tham gia ý kiến gửi 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo tiến độ quy định tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:

- Đôn đốc thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2022.

- 12 tỉnh, thành phố[2] đã phân bổ chi tiết vốn NSNN năm 2022 đáp ứng theo quy định tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- 50 tỉnh, thành phố có phương án phân bổ chi tiết vốn NSNN năm 2022 chưa đáp ứng quy định cần phải rà soát, điều chỉnh phương án và gửi báo cáo kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được Quyết định giao kế hoạch vốn NSĐP của thành phố Hồ Chí Minh[3] và báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh phương án kế hoạch năm 2022 của 09/50 tỉnh, thành phố[4].

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch năm 2022 sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 21/02/2022 về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2), đề nghị Ủy ban nhân dân 42 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn NSTW năm 2022, gửi báo cáo kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cập nhật toàn bộ phương án lên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định.

- Đối với 41 tỉnh, thành phố[5] đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản tham gia ý kiến về phương án phân bổ nhưng chưa có báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh kế hoạch năm 2022:

+ Khẩn trương phân bổ nốt phần vốn NSTW còn lại chưa phân bổ chi tiết[6] theo quy định tại khoản 5, Điều 3, Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Rà soát, điều chỉnh phương án phân bổ vốn NSNN năm 2022 theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Gửi báo cáo kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cập nhật toàn bộ phương án lên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trước ngày 10/03/2022.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ việc chậm triển khai các nhiệm vụ về giao chi tiết và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Quý Ủy ban biết và chủ động triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT: Bộ trưởng (để b/c), Vụ: THKTQD;
- Bộ Tài chính;
- Sở KHĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(danh sách kèm theo);
- Lưu: VT, Vụ KTĐP&LT, (T6)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Duy Đông

 

DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG GỬI VĂN BẢN

Gồm 42 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Tp. Hồ Chí Minh; Hà Giang; Tuyên Quang; Cao Bằng; Lào Cai; Thái Nguyên; Bắc Kạn; Điện Biên; Tp. Hà Nội; Bắc Ninh; Hà Nam; Nam Định; Ninh Bình; Thái Bình; Thanh Hóa; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Tp.Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Phú Yên; Ninh Thuận; Bình Thuận; Đắk Lắk; Đắk Nông; Kon Tum; Lâm Đồng; Đồng Nai; Bình Phước; Tây Ninh; Bà Rịa - Vũng Tàu; Long An; Tiền Giang; Bến Tre; Vĩnh Long; Tp. Cần Thơ; Hậu Giang; Sóc Trăng; An Giang; Kiên Giang; Bạc Liêu và Cà Mau.

 [1] 01 địa phương chưa phân bổ chi tiết kế hoạch 2022 là thành phố Hồ Chí Minh

[2] 12 địa phương gồm: Phú Thọ, Sơn La, Tp. Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Khánh Hòa, Gia Lai, Bình Dương và Đồng Tháp.

[3] Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn NSĐP.

[4] 09 địa phương gồm: Lạng Sơn, Bắc Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Yên Bái, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Trà Vinh.

[5] 41 địa phương gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Điện Biên, Tp. Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Tp. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

[6] 22 địa phương đã giao vốn đầu tư công NSNN nhưng chưa phân bổ 100% kế hoạch vốn NSTW gồm: Lạng Sơn, Lào Cai, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Đồng Nai, Vĩnh Long, TP Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.