Công văn 13/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu đá ốp lát đã qua chế biến do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 13/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Văn Tới
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất khẩu đá ốp lát đã qua chế biến

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 554/BQLKKT-ĐT ngày 26/4/2012 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An về việc đề nghị hướng dẫn xuất khẩu đá ốp lát đã qua chế biến. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (viết tắt là Thông tư 18), thì các doanh nghiệp được phép xuất khẩu đá ốp lát đã qua chế biến (trừ đá khối) thành sản phẩm đá ốp lát khi đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn và kèm theo hồ sơ xuất khẩu đá ốp lát như sau:

- Đối với doanh nghiệp mua đá nguyên liệu trong nước để chế biến: có bản sao công chứng giấy phép khai thác còn hiệu lực của bên bán, hợp đồng kinh tế, bản sao hóa đơn thuế và giấy chứng nhận đầu tư nhà máy chế biến của cơ quan có thẩm quyền cấp cho Doanh nghiệp.

- Đối với doanh nghiệp nhập khẩu đá nguyên liệu để chế biến: có hóa đơn, chứng từ cho nhập khẩu tại Hải quan và giấy chứng nhận đầu tư nhà máy chế biến của cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp chế biến.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu điều chỉnh Thông tư 18 cho phù hợp với Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Tuy nhiên, trong hướng dẫn mới cũng sẽ yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu đá ốp lát phải tuân thủ các điều kiện nói trên. Như vậy, đối với trường hợp Công ty TNHH Thương mại-Sản xuất Lan Anh Hoa Cương có chức năng chế biến đá, đã mua đá từ các đơn vị có giấy phép khai thác hoặc nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài (có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn mua bán hợp lệ) để chế biến đá ốp lát thì được phép xuất khẩu.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng đối với việc xuất khẩu đá ốp lát đã qua chế biến của Công ty TNHH Thương mại-Sản xuất Lan Anh Hoa Cương, đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Long An;
- C/ty TNHH TM-SX Lan Anh Hoa Cương;
- Lưu: VP, VLXD.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới

 

Nghị định 15/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản Ban hành: 09/03/2012 | Cập nhật: 13/03/2012