Công văn 12/TCT-TTr năm 2015 xử lý số tiền thuế khắc phục hậu quả do cơ quan Công an chuyển hồ sơ để xử lý về thuế
Số hiệu: 12/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: 05/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/TCT-TTr
V/v xử lý số tiền thuế khắc phục hậu quả do cơ quan Công an chuyển hồ sơ để xử lý về thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Trả lời Công văn số 2199/CT-TTr1 ngày 25/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc xử lý số tiền thuế khắc phục hậu quả do cơ quan Công an thành phố Hải Phòng chuyển hồ sơ để xử lý về thuế đối với 24 doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh, địa phương khác có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn do Công ty TNHH thương mại thiết bị Long Châu (MST: 0201005209; Địa chỉ số 382 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) phát hành. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết c, Khoản 1, Điều 28, Chương III, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về địa điểm nộp thuế thì người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế “tại cơ quan thuế quản lý thu thuế”.

Theo quy định nêu trên thì đối với số tiền thuế mà 24 doanh nghiệp ở các địa phương khác đã tạm nộp về tài khoản của Chi cục Thuế quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng để khắc phục hậu quả theo kết quả điều tra, xác minh của Công an thành phố Hải Phòng, đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Thuế quận Ngô Quyền liên hệ với các cơ quan thuế địa phương làm thủ tục để chuyển về nộp vào ngân sách tỉnh nơi các doanh nghiệp này kê khai, nộp thuế đồng thời thông báo cho các Cục Thuế về hành vi vi phạm hóa đơn của các doanh nghiệp để có cơ sở xử lý vi phạm theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ttra (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Chương III NỘP THUẾ
...
Điều 28. Địa điểm và thủ tục nộp thuế

1. Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, vào ngân sách nhà nước
...
c) Tại cơ quan thuế quản lý thu thuế;

Xem nội dung VB