Công văn 1178/KCB-QLCL năm 2017 về báo cáo hoạt động cải tiến chất lượng khám chữa bệnh dựa trên kết quả khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế
Số hiệu: 1178/KCB-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1178/KCB-QLCL
V/v báo cáo các hoạt động cải tiến chất lượng KCB dựa trên kết quả khảo sát hài lòng NB, NVYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học.

Để chuẩn bị cho công tác truyền thông, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh dự kiến xây dựng một số sản phẩm truyền thông về các hoạt động khảo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; lấy người bệnh làm trung tâm và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các Đơn vị cung cấp thông tin, bằng chứng, tài liệu... về các sáng kiến cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh dựa trên kết quả khảo sát sự hài lòng theo các nội dung sau:

- Các câu chuyện chia sẻ kinh nghiệm về khó khăn, thách thức, rào cản gặp phải khi triển khai khảo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế;

- Sự thay đổi về quan điểm, nhận thức, hành động của Ban giám đốc, lãnh đạo khoa phòng và nhân viên sau khi nhận được các phản hi từ người bệnh;

- Các giải pháp, sáng kiến cải tiến chất lượng dựa trên kết quả khảo sát;

- Những thay đổi của bệnh viện sau khi triển khai can thiệp;

- Những lợi ích cụ thể và hiệu quả thiết thực mang lại cho người bệnh và nhân viên y tế sau khi tiến hành khảo sát hài lòng.

Các Sở Y tế và bệnh viện chia sẻ bằng hình thức: báo cáo, số liệu, câu chuyện (dạng word); trích đoạn các ý kiến tiêu biểu của người bệnh, nhân viên y tế về những mặt tích cực và tiêu cực; các hình ảnh (jpg); bài trình chiếu (dạng ppt); phim, phóng sự (dạng clip, video) do bệnh viện tự quay hoặc đã phát trên truyền hình.

Đề nghị các Sở Y tế và bệnh viện thu thập các tài liệu, hình ảnh và gửi về Cục Quản lý khám, chữa bệnh trước ngày 20/9/2017 theo đường thư điện tử chatluongbenhvien@gmail.com. Đối với các hình ảnh, đoạn phim ngắn có dung lượng lớn, bệnh viện dùng phần mềm chia sẻ dữ liệu (dropbox, Google drive) và gửi đường dẫn để tải phim hoặc sao chép ra đĩa DVD, thẻ nhớ và gửi theo đường văn thư về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Nguyễn Viết Tiến (để b/cá
o);
- PCT Nguyễn Trọng Khoa (để p/h c/đạo);
- Lưu: VT, QLCL.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.