Công văn 1149/BTTTT-VNNIC năm 2022 về chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của các địa phương
Số hiệu: 1149/BTTTT-VNNIC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Phạm Đức Long
Ngày ban hành: 31/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1149/BTTTT-VNNIC
V/v chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của các địa phương

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Do nguồn tài nguyên địa chỉ Internet IPv4 đã hoàn toàn cạn kiệt và trước yêu cầu công nghệ của các dịch vụ mới, chất lượng cao như Internet vạn vật (IoT), 4G LTE/5G, mạng Internet toàn cầu chuyển sang thế hệ mới, sử dụng giao thức và địa chỉ IPv6.

Hiện nay, 03/05 khu vực (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Mỹ La tinh) đã hoàn toàn cạn kiệt IPv4, chỉ cấp mới IPv6. Tại Châu Á -Thái Bình Dương, Tổ chức quản lý IP khu vực (APNIC) đã thông báo vùng IPv4 cuối cùng (để cấp hạn chế, phục vụ chuyển đổi IPv6) sẽ sử dụng hết trong 1-2 năm tới, khi đó, khu vực chuyển sang cấp mới hoàn toàn IPv6.

Trước yêu cầu quan trọng của việc chuyển đổi IPv6 đ đảm bảo hoạt động của mạng Internet, phát triển hạ tầng số, Internet vạn vật (IoT), nhiều quốc gia đã ban hành và thực hiện kế hoạch chuyển đổi IPv6. Tại kỳ họp tháng 3/2022 của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), trên cơ sở đề xuất của 03 khu vực (châu Á, châu Âu, châu Mỹ), ITU đã phê duyệt sửa đổi Nghị quyết số 64 (về chuyển đổi sử dụng IPv6) để thúc đẩy hơn nữa các quốc gia trên toàn cầu chuyển đổi Internet sang sử dụng IPv6.

Tại Việt Nam, Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã xác định nhiệm vụ: Chuyển đổi toàn bộ mạng Internet Việt Nam sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6).

Với các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi IPv6 scan và đúng hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông[1], tính đến hết năm 2021, việt Nam có tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 47,54%, đứng thứ 8 toàn thế giới (tăng 2 bậc so với 2020) [2], gấp 2,3 lần bình quân khu vực ASEAN, gấp 1,7 lần bình quân toàn cầu. Các doanh nghiệp đã triển khai cung cấp dịch vụ IPv6 rộng rãi để người dùng có thể truy cập Internet IPv6 qua Mobile, FTTH. Để định hướng, thúc đẩy, hỗ trợ cơ quan nhà nước và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật[3] về chuyển đổi IPv6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước (Chương trình IPv6 for Gov) giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) và triển khai nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn, tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho các CQNN.

Hiện nay, việc chuyển đổi IPv6 kết hợp tái cấu trúc hạ tầng mạng CQNN theo Chương trình IPv6 for Gov đã có kết quả thực tin trong xây dựng, phát triển hạ tầng mạng, dịch vụ CQNN: 56/63 tnh, thành phố và 14/30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã ban hành kế hoạch chuyển đổi IPv6; 24 Bộ, ngành, địa phương chuyển đổi thành công IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công. Mặc dù vậy, tốc độ triển khai thực tế việc chuyển đổi IPv6 trên hạ tầng mạng, dịch vụ CNTT của các Bộ, ngành, địa phương cần xúc tiến mạnh hơn nữa, đặc biệt đối với 02 nội dung trọng tâm của Giai đoạn 1 Chương trình IPv6 For Gov (2021-2022), bao gồm:

- Ban hành và triển khai Kế hoạch chuyển đổi IPv6.

- Chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công.

Với mục tiêu thực hiện toàn diện công tác chuyển đổi IPv6 trên mạng Internet Việt Nam, đảm bảo việc chuyển đổi IPv6 đồng bộ cho mạng CNTT của các Bộ, ngành, địa phương trong phát triển Chính phủ số, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển đổi IPv6 cho hạ tầng mạng, dịch vụ CNTT tại các địa phương, tập trung xử lý các nhiệm vụ sau đây:

1. Các địa phương chưa ban hành Kế hoạch chuyển đổi IPv6:

Trong năm 2022, triển khai việc: Ban hành và triển khai Kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của Bộ, ngành, bám sát Chương trình IPv6 For Gov, đồng bộ, phù hợp với kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số”.

Mẫu kế hoạch được gửi kèm văn bản này để các địa phương tham khảo.

2. Các địa phương chưa chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến;

Trong năm 2022, triển khai việc: Chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến đ phục vụ cho người dân, doanh nghiệp truy cập, sử dụng dịch vụ cơ quan nhà nước qua IPv6”.

3. Các địa phương đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi IPv6: quyết liệt triển khai các nội dung theo Kế hoạch, đảm bảo mục tiêu chuyển đổi toàn diện mạng Internet Việt Nam sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6).

(Danh sách thống kê tình hình triển khai IPv6 của các địa phương gửi kèm)

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là đơn vị đầu mối, chủ trì thực hiện Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025 (Chương trình IPv6 for Gov) và các hoạt động đào tạo, tư vấn, hỗ trợ các cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi IPv6.

Trường hợp cần thêm các thông tin trao đổi, Quý Cơ quan vui lòng liên hệ tới Bộ Thông tin và Truyền thông theo đầu mối: Trung tâm Internet Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà VNTA, 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Email: ipv6forgov@vnnic.vn, Điện thoại: 024-35564944 số máy lẻ 102, 105).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục Bưu diện Trung ương;
- Cục Tin học hóa;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, VNNIC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Đức Long

 

PHỤ LỤC

HIỆN TRẠNG CHUYỂN ĐỔI IPV6 TRONG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Công văn số 1149 /BTTTT-VNNIC ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. HIỆN TRẠNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH IPV6

1.1. Danh sách các tỉnh, thành phố chưa ban hành kế hoạch IPv6

Tuyên Quang, Hưng Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Trà Vinh, Bình Phước, Sóc Trăng.

1.2. Danh sách các tỉnh, thành phố đã ban hành và triển khai kế hoạch IPv6

Hòa Bình, Phú Thọ, Hải Phòng, Ninh Bình, Yên Bái, Sơn La, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Nam, Hà Giang, Thái Nguyên, Lai Châu, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Lạng Sơn, Điện Biên, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Thuận, Đắk Nông, Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Phú Yên, Lâm Đồng, Long An, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bình Dương, Kiên Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

II. HIỆN TRẠNG CHUYỂN ĐỔI IPV6 CHO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

2.1. Danh sách các tỉnh, thành phố chưa chuyển đổi IPv6 cho Cổng Thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công

Phú Thọ, Hải Phòng, Yên Bái, Sơn La, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Nam, Hà Giang, Thái Nguyên, Lai Châu, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Lạng Sơn, Điện Biên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Đắk Nông, Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Phú Yên, Bình Dương, Trà Vinh, Kiên Giang, Bến Tre, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu.

2.2. Danh sách các tỉnh, thành phố đã chuyển đổi IPv6 cho Cổng Thông tin điện tử nhưng chưa chuyển đổi IPv6 cho Cổng dịch vụ công

Hòa Bình, Ninh Bình, Bắc Kạn, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Long An, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cà Mau.

2.3. Danh sách các tỉnh, thành phố đã chuyển đổi IPv6 cho Cổng dịch vụ công nhưng chưa chuyển đổi IPv6 cho Cổng Thông tin điện tử

Thái Bình, Đắk Lắk, Cần Thơ, An Giang.

2.4. Danh sách các tỉnh, thành phố đã chuyển đổi IPv6 cho cả Cổng Thông tin điện tử và Cổng dịch vụ công

Lâm Đồng, Bình Thuận.[1] Chỉ thị 03/2008/CT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy sử dụng IPv6: Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/03/2011 Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 giai đoạn 2011-2019.

[2] Nguồn dữ liệu: Trung tâm thông tin mạng Châu Á-Thái Bình Dương (APNIC).

[3] Các văn bản:

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Cơ quan nhà nước khi đầu tư, mua sắm các thiết bị mới có kết nối Internet phải bảo đảm các thiết bị này có hỗ trợ công nghệ IPv6 theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông);

- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (yêu cầu tính sẵn sàng IPv6 trong lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án);

- Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Cng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phải hỗ trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6);

- Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong CQNN (Tiêu chuẩn kết nối liên mạng LAN/WAN qua IPv6 là bắt buộc đối với các thiết bị có kết nối Internet);

- Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh sẵn sàng hỗ trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6).

- Công văn số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn mô hình tham chiếu về kết nối mạng cho bộ, ngành, địa phương

Quyết định 433/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng đo kiểm Ban hành: 31/03/2015 | Cập nhật: 01/04/2015