Công văn 11218/CT-TTHT năm 2016 về hóa đơn
Số hiệu: 11218/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11218/CT-TTHT
V/v: hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 12 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0310074234

Trả lời văn bản số FXV-2016-04 ngày 13/10/2016 của Công ty về hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn:

“Tổ chức, cá nhân có ủy nhiệm bán hàng hóa, dịch vụ cho tổ chức, cá nhân khác, được ủy nhiệm việc lập hóa đơn cho tổ chức, cá nhân nhận ủy nhiệm khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp Công ty theo trình bày đang sử dụng hóa đơn tự in, để đảm bảo thời gian giao hàng và lập hóa đơn Công ty dự định ủy nhiệm cho đơn vị vận chuyển lập hóa đơn xuất giao cho khách hàng bằng cách phân quyền sử dụng hệ thống (quản lý việc xuất hóa đơn) là không phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 51/2010/NĐ-CP do đơn vị vận chuyển không phải là đơn vị được Công ty ủy nhiệm bán hàng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P
.PC;
-
Lưu: (TTHT, VT).
2520-20649844 Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga