Công văn 11082/TCHQ-GSQL năm 2016 sử dụng hàng rào di động để ngăn cách kho ngoại quan
Số hiệu: 11082/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11082/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng hàng rào di động để ngăn cách kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Long An;
-
Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam.
(Đ/c: L
ô A1, đường số 3, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An)

 

Trả lời công văn 119/LLV-10-2016 đề ngày 7/10/2016 của Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam về việc đề nghị được sử dụng hàng rào di động để ngăn cách kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ thì “kho ngoại quan được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng hệ thống tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan hải quan”; trên cơ sở báo cáo, đánh giá và kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Long An tại công văn số 2444/HQLA-NV ngày 16/11/2016; để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đồng ý chủ trương để Công ty được sử dụng hàng rào di động ngăn kho ngoại quan (phòng lạnh G) thành 02 khu vực với điều kiện đáp ứng các yêu cầu sau:

- Hàng rào được ngăn cách hoàn toàn giữa khu để hàng ngoại quan với hàng thông thường;

- Việc niêm phong hải quan phải được thực hiện đồng thời tại hàng rào di động và toàn bộ kho ngoại quan;

- Bố trí camera giám sát 24/24h toàn bộ hình ảnh trong phòng lạnh G kết nối với hải quan giám sát kho.

- Việc sử dụng hàng rào di động trên được áp dụng cho đến hết ngày 31/12/2017.

2. Giao Cục Hải quan tỉnh Long An chỉ đạo Chi cục Hải quan nơi quản lý kho ngoại quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của kho ngoại quan đúng quy định, tránh xảy ra việc lợi dụng, gian lận. Chậm nhất 10 ngày trước khi kết thúc thời hạn 31/12/2017, Cục Hải quan tỉnh Long An tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả cho Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An và Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam được biết, thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 10. Điều kiện công nhận kho ngoại quan
...
2. Kho ngoại quan được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng hệ thống tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan hải quan, trừ kho nằm trong khu vực cửa khẩu, cảng đã có tường rào ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.