Công văn 10979/TCHQ-TXNK năm 2016 về phối hợp thời gian làm việc
Số hiệu: 10979/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10979/TCHQ-TXNK
V/v phối hợp thời gian làm việc

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Kho bạc Nhà nước;
- Các Ngân hàng thương mại phối hợp thu.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) những ngày cuối năm 2016 (từ nay đến hết ngày 31/12/2016).

Để tăng cường công tác thu NSNN, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan trong những ngày cuối năm, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố bố trí cán bộ, công chức làm việc tất cả các ngày trong tuần (bao gồm cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật) tại các cửa khẩu lớn, đảm bảo thời gian thông quan thông suốt 24/7.

Vì vậy, đề nghị Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại hỗ trợ, phối hợp thu trong các ngày thứ Bảy, Chủ nhật để đảm bảo thu nộp kịp thời vào NSNN (danh sách cảng biển quốc tế cần hỗ trợ làm việc ngày thứ Bảy, Chủ nhật đính kèm).

Tổng cục Hải quan rất mong sự phối hợp chặt chẽ của Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại phối hợp thu./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ tr
ưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- TCT Nguyễn Văn
Cần (để b/c);
- Các CHQ tỉnh, thành phố (để th/hiện);
- Cổng thông tin điện tử hải quan (để th/báo);
- Báo Hải quan (để th/báo);
- L
ưu: VT; TXNK-Nhung (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

DANH SÁCH

CÁC CẢNG BIỂN QUỐC TẾ QUAN TRỌNG ĐỀ NGHỊ KHO BẠC NHÀ NƯỚC VÀ NGÂN HÀNG HỖ TRỢ LÀM VIỆC NGÀY THỨ BẢY, CHỦ NHẬT
(Ban hành kèm theo công văn số 10979/TCHQ-TXNK ngày 21/11/2016)

STT

Cục Hải quan

Chi cc cảng biển quc tế

Tên cảng biển quốc tế

Địa chỉ cảng bin quốc tế

1

Hải Phòng

Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng khu vực 1

Cảng bin Hải Phòng

Số 02 Hoàng Diệu, Ngô Quyền, Hải Phòng

Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng khu vực 2

Đường Nguyn Bỉnh Khiêm, Hi Phòng

Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng khu vực 3

Số 01, Ngô Quyền, Hải Phòng

Chi cục Hải quan CK cảng Đình Vũ

Số 189, Đường Đĩnh Vũ, Hải Phòng

2

Quảng Ninh

Chi cục Hải quan CK cảng Hòn Gai

Cảng biển Quảng Ninh

Đường Lê Lợi, Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh

Chi cục Hải quan CK Cái Lân

Phường Cái Lân, Hạ Long, Quảng Ninh

3

Đà Nng

Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nng

Cảng bin Đà Nng

03 Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, TP Đà Nng

4

Khánh Hòa

Chi cục Hải quan CK cảng Vân Phong

Cảng bin Khánh Hòa

Số 01 Dốc Quýt, Ninh Phước, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa

Chi cục Hải quan CK cảng Cam Ranh

26 Nguyn Trọng Kỳ, P. Cam Linh, TX Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Chi cục Hải quan CK cảng Nha Trang

Số 02 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa

5

Hồ Chí Minh

Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn khu vực 1

Cảng biển TP H Chí Minh

Cng B, khu cảng Cát Lái, Đường Lê Phụng Hiểu, Qun 2, TP H Chí Minh

Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn khu vực 2

S 157 Nguyn Tt Thành, Phường 18, Quận 4, TP H Chí Minh

Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn khu vực 3

Đường liên cảng A5, KP1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn khu vực 4

Km7, xa lộ Hà nội, Phường Phước Long A, Quận 9, TP H Chí Minh

6

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi cục Hải quan CK cảng Cát Lở

Cảng biển Vũng Tàu

973 Đường 30-4, Phường 11 TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi cục Hải quan CK cảng Cái Mép

Xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi cục Hải quan CK cảng Phú Mỹ

QL51, thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi cục Hải quan CK cảng Vũng Tàu

47 Đường 30-4, Phường 11 TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7

Hà Tĩnh

Chi cục Hải quan CK cảng Vũng Áng

Cảng biển Hà Tĩnh

Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Chi cục Hải quan CK cảng Xuân Hải

Xuân Hải, Nghi Sơn, Hà Tĩnh

8

Quảng Ngãi

Chi cục Hải quan CK cảng Dung Quất

Cảng biển Dung Quất

Khu kinh tế Dung Qut, xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

9

Quảng Nam

Chi cục Hải quan CK cảng Kỳ Hà

Cảng biển Kỳ Hà

Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.