Công văn 10932/TCHQ-TXNK năm 2016 về ưu đãi thuế nhập khẩu đối với dự án đảo Vũ Yên
Số hiệu: 10932/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10932/TCHQ-TXNK
V/v ưu đãi thuế nhập khẩu đối với dự án đảo Vũ Yên

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần.

 

Ngày 17/8/2016, Bộ Tài chính có công văn số 11477/BTC-CST về việc ưu đãi thuế nhập khẩu đối với dự án khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên của Tập đoàn Vingroup. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 11477/BTC-CST ngày 17/8/2016. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo Tổng cục Hải quan và nêu ý kiến đề xuất để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.