Công văn 1085/BYT-DP năm 2022 về phòng, chống dịch cho người Việt Nam tại U-crai-na về nước
Số hiệu: 1085/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 06/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1085/BYT-DP
V/v phòng, chống dịch cho người Việt Nam tại U-crai-na về nước.

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng công ty hàng không Việt Nam.

Bộ Y tế nhận được Công văn số 905/LS-BHCD ngày 05/3/2022 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về chuyến bay sơ tán bà con tại U-crai-na và Công văn số 182/TCTHK-KHPT ngày 04/3/2022 của Tổng công ty hàng không Việt Nam về việc đưa công dân Việt Nam tại U-crai-na về nước, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Việc bảo hộ, đưa người Việt Nam (cùng thân nhân) hiện đang cư trú tại U-crai-na về nước trên cơ sở nguyện vọng của họ trong bối cảnh đang có chiến sự tại quốc gia này là việc làm nhân đạo, khẩn cấp và ưu tiên.

2. Với tinh thần nhân đạo, tính khẩn cấp, để đảm bảo an toàn cho đồng bào ta; Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với những người Việt Nam cùng thân nhân nhập cảnh đi trên các chuyến bay sơ tán người Việt Nam tại U-crai-na (nếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) như sau:

- Không yêu cầu thực hiện xét nghim SARS-CoV-02, không yêu cầu có xác nhn đã tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 và không yêu cầu có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trước khi lên các phương tiện vận chuyển về Việt Nam.

- Phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K trong suốt quá trình di chuyển từ nơi xuất phát, trên phương tiện, từ cửa khẩu nhập cảnh vào Việt Nam về nơi lưu trú; Hạn chế tối đa việc dừng, đỗ dọc đường, trường hợp đặc biệt/khẩn cấp cần dừng đỗ dọc đường thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

- Người nhập cảnh được cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm hoặc tự xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ đầu (kể từ khi nhập cảnh vào Việt Nam) tại nơi lưu trú (trừ trẻ em dưới 2 tuổi).

+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

+ Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phi báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương (Trạm Y tế xã, phường) để được hướng dẫn xử lý kịp thời về công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Bộ Y tế đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố và Tổng công ty hàng không chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Th
tướng Chính phủ (đ báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VP TW Đ
ng, VP Chủ tịch nước, VP Chính ph;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Các Đ/c thành viên BCĐQG;
- Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao;
- Sở Y tế, TT KSBT/TTYTD các t
nh, TP;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên