Công văn 10585/CT-TTHT năm 2022 về vướng mắc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
Số hiệu: 10585/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 28/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10585/CT-TTHT
V/v vướng mắc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam
(Đ/c: Tầng 3, văn phòng phía đông AEONMALL Long Biên, số 27 đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội - MST: 0106099581)

Trả lời Phiếu chuyển số 143/PC-TCT ngày 25/2/2022 của Tổng cục Thuế về vướng mắc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc đã được Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn tại Công văn số 8876/CTHN-TTHT ngày 17/3/2022. Đề nghị Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hướng dẫn của Cục Thuế để thực hiện.

(Cục Thuế TP Hà Nội gửi đính kèm bản sao chụp Công văn số 8876/CTHN-TTHT ngày 17/3/2022)

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm Tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng TTKT2;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ Ban hành: 19/10/2020 | Cập nhật: 19/10/2020