Công văn 10569/BTC-TCT năm 2021 tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 40/2021/TT-BTC
Số hiệu: 10569/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 14/09/2021 Ngày hiệu lực: 14/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10569/BTC-TCT
V/v tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2021/TT-BTC .

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ; cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2021. Các nội dung hướng dẫn mới tại Thông tư đã đáp ứng định hướng theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc cải cách công tác quản lý thuế trong thời gian tới, trong đó có hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hướng: cắt giảm thủ tục hành chính, hiện đại hoá công tác quản lý thuế, quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp, chống thất thu thuế, quản lý thuế theo rủi ro.

Tuy nhiên, sau khi ban hành Thông tư, có một số nội dung đã phát sinh vướng mắc nên cần thiết phải có sửa đổi, bổ sung để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và các đối tượng chịu tác động.

Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị có ý kiến tham gia cụ thể vào nội dung tại dự thảo Thông tư nêu trên để Bộ Tài chính tổng hợp hoàn chỉnh văn bản trước khi ban hành.

Ý kiến tham gia xin gửi bằng văn bản về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế - số 123 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội), đồng thời gửi vào địa chỉ hòm thư điện tử dtphoa@gdt.gov.vn trước ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
-
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCT(VT,DNNCN (3b)
).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN