Công văn 10378/BGTVT-KCHT năm 2021 về hỗ trợ tạo điều kiện di chuyển thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 10378/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 04/10/2021 Ngày hiệu lực: 04/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10378/BGTVT-KCHT
V/v hỗ trợ tạo điều kiện di chuyển thực hiện công tác bảo trì KCHT đường sắt quốc gia do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ GTVT nhận được Công văn số 2442/ĐS-QLHT ngày 13/9/2021 của Tổng công ty ĐSVN về thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt (KCHTĐS) quốc gia năm 2021; trong đó có báo cáo các khó khăn trong việc di chuyển đến các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua để thực hiện công tác nghiệm thu, giám sát việc thực hiện công tác bảo trì KCHTĐS quốc gia. Để tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện công tác bảo trì KCHTĐS quốc gia nhằm đảm bảo hoạt động vận tải đường sắt thông suốt, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ GTVT đề nghị:

1. UBND các tỉnh, thành phố có đường sắt quốc gia đi qua quan tâm, chỉ đạo các cấp chính quyền và cơ quan chức năng địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ Tổng công ty ĐSVN và các đơn vị liên quan trong quá trình di chuyển trong phạm vi và qua địa bàn của tỉnh, thành phố để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và triển khai thực hiện công tác bảo trì KCHTĐS quốc gia năm 2021.

2. Yêu cầu Tổng công ty ĐSVN và các đơn vị thực hiện công tác bảo trì KCHTĐS quốc gia tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19; chủ động liên hệ với các cấp chính quyền và cơ quan chức năng địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Bộ GTVT trân trọng cảm ở sự quan tâm, hỗ trợ của các tỉnh, thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục ĐSVN;
- Lưu VT, KCHT(3).
V. Cg

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.