Công văn 10110/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt tại Habeco
Số hiệu: 10110/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10110/VPCP-KTTH
V/v xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt tại Habeco

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
- Kiểm toán Nhà nước.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 95/BC-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2016 Báo cáo về việc giải quyết vướng mắc về truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 95/BC-BTC nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, L
ê Mạnh Hà, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, KTN, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
S 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.