Công văn 1008/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
Số hiệu: 1008/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Bằng Toàn
Ngày ban hành: 24/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1008/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần nội thất AKA.
(Khu TMDV Hồ Bán Nguyệt, Lô CR03, số 111 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 03.2022/AKA ngày 10/3/2022 của Công ty Cổ phần nội thất AKA đề nghị hướng dẫn mã HS, thuế GTGT khâu nhập khẩu mặt hàng sản phẩm chai thủy tinh và thuế GTGT mặt hàng đèn bàn, đèn cây, đèn treo tường treo trần nhà, trang trí theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại hàng hóa mặt hàng chai thủy tinh:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính;

Nhóm 70.13 bao gồm các hàng hóa có mô tả “Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự bằng thủy tinh (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 70.10 hoặc 70.18)”

Đối chiếu thông tin Công ty cung cấp cho hàng hóa, trường hợp mặt hàng là đồ trang trí nội thất hoặc dùng cho các mục đích tương tự bằng thủy tinh (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 70.10 hoặc 70.18) thì phù hợp thuộc nhóm 70.13.

Tuy nhiên, tại công văn số 03.2022/AKA ngày 10/3/2020, Công ty chỉ cung cấp thông tin là Sản phẩm chai thủy tinh đựng tinh dầu hỗn hợp không chiết xuất từ thực vật, dùng để trang trí và làm thơm phòng, không kèm hình ảnh hoặc tài liệu kỹ thuật thể hiện thành phần, cấu tạo, công dụng,...cho hàng hóa. Do vậy, Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để áp mã số cho hàng hóa mà Công ty đề nghị.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật hoặc các tài liệu liên quan để xác định bản chất mặt hàng nhập khẩu, đối chiếu với mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định, khai báo mã số phù hợp và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về việc áp dụng thuế GTGT:

Ngày 24/2/2022, Tổng cục Hải quan có công văn số 642/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ. Đề nghị Công ty căn cứ công văn số 642/TCHQ-TXNK và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần nội thất AKA biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn