Công văn 10043/VPCP-V.I năm 2016 xử lý vi phạm về đất đai tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Số hiệu: 10043/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10043/VPCP-V.I
V/v xử lý vi phạm về đất đai tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Văn bản số 195/BC-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 về kết quả kiểm tra nội dung phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật liên quan đến vi phạm đất đai tại thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Văn bản số 195/BC-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo xử lý triệt để, khắc phục dứt điểm các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh và xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 4 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Thành ủy Hà Nội;
- HĐND TP Ni;
- Báo Bảo vệ pháp luật;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, đ/c Kiều Đình Thụ, Vụ KTN, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, V.I (3), HD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.