Công điện 9638/CĐ-BNN-TY năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sau đợt mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên
Số hiệu: 9638/CĐ-BNN-TY Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: 14/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9638/CĐ-BNN-TY

Hà Nội,, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM SAU ĐỢT MƯA LŨ TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng lớn ca thời tiết đã gây ra những đợt mưa lớn và lũ lụt cho các tnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Mưa lũ đã làm ảnh hưng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân, gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, thiệt hại sơ bộ ước tính lên tới hơn một ngàn tỷ đồng. Theo thống kê sơ bộ, đã có hàng trăm con gia súc, hàng chục ngàn con gia cm bị chết và bị lũ cuốn trôi. Sau những đt mưa và lũ lụt lớn, một sđịa phương đã xuất hiện nhiều dịch bệnh động vật, cụ thể: Dịch Lmồm long móng (LMLM) ở gia súc xẩy ra ở tnh Đk Lk, dịch Tai xanh ở ln xy ra tại tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và nguy cơ có thtiếp tục xẩy ra dịch bệnh ở nhiều địa phương, do ô nhiễm môi trường và mm bệnh lây lan rộng tại các vùng mưa lớn, lũ lụt. Mặt khác, trong thời gian tới, các hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc sẽ tăng mạnh phục vụ tiêu dùng dịp Tết nguyên đán năm 2016, kết hp với điều kiện thời tiết chuyển lạnh, thuận lợi cho mm bệnh tn tại, phát tán nhanh làm cho dịch bệnh khó kiểm soát hơn, do vậy nguy cơ dịch bệnh động vật tiếp tục phát sinh và lây lan rộng là rất cao. Đnhanh chóng khống chế các ổ dịch bệnh xẩy ra, xử lý ngay các sự c gây ô nhim môi trường, phát tán mm bệnh nhm giảm thiu nguy cơ phát sinh dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đng chí Chủ tịch y ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Bộ ngành có liên quan chđạo các cơ quan chức năng, các Sở, ngành, các cấp chính quyn địa phương và nhân dân tập trung thực hiện một snội dung sau đây:

1. Chđạo thực hiện khn trương việc thu gom xác động vật chết do mưa lũ để chôn lấp, xử lý không để gây ô nhiễm môi trường và phát tán mầm bệnh; tiếp tục triển khai các hoạt động vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường theo chđạo ca Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8482/BNN-TY ngày 06/10/2016 về việc triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đt 2 năm 2016; tổ chức tuyên truyền để người chăn nuôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan thú y.

2. Chđạo tập trung mọi nguồn lực cho công tác tiêm phòng bao vây dịch LMLM, Tai xanh hiện nay và công tác tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn vật nuôi trong đt 02 năm 2016; có chế tài xử lý hiệu quả nhằm bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi theo quy định.

3. Quản lý chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển, giết mđộng vật và sản phẩm động- vật trên địa bàn, đặc biệt là những gia súc mắc bệnh và đàn gia súc đã khỏi triệu chứng lâm sàng; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tuân thủ các quy đnh của pháp luật về an toàn dịch bệnh, an toàn thực phm đhạn chế phát tán, lây lan dịch bệnh cho đàn vật nuôi, bo đm sức khỏe nhân dân: giao chính quyền cơ slập cam kết với các hộ có động vật bị mắc bệnh truyền nhiễm thực hiện nuôi cách ly tại chỗ và không được chăn thả, giết m, mua bán sđộng vật đang bị mắc bệnh.

4. Chđạo chính quyền cơ sở, hệ thng thú y địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm dịch ở các địa bàn có nguy cơ, thực hiện báo cáo dịch kịp thời theo quy định để xử lý hiệu quả dịch bệnh khi mới phát sinh; thực hiện nghiêm việc lấy mẫu gửi xét nghiệm đxác định chính xác tác nhân gây bệnh, làm cơ sở cho việc sử dụng vắc xin phòng, chng dịch.

5. Tăng cường công tác vận chuyển động vật, sản phẩm động vật bất hợp pháp qua biên giới, đặc biệt trong dịp cuối năm; đồng thời thực hiện nghiêm việc kim dịch vận chuyn động vật, kim soát giết mổ ở trong nước.

6. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2017, với các phương án cụ thể về nguồn lực, kinh phí, vc xin, hóa chất dự phòng, tiêm vắc xin định kỳ, xử lý khi có dịch bệnh động vật phát sinh trên địa bàn.

7. Đề nghị các Bộ có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành tăng cường phối hp, hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương trin khai các hoạt động chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, ngăn ngừa dịch bệnh phát tán rộng trong nước cũng như lây lan từ nước ngoài vào Việt Nam.

8. Giao Cục Thú y chủ trì, phi hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thú y địa phương tổ chức thực hiện các nội dung tại Công điện này; tổ chức thanh tra, kim tra và xử lý nghiêm các trường hp vi phạm và tổng hp, báo cáo Bộ trưởng.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo các cơ quan chức- năng thc hiện nghiêm Công điện này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành thông báo về Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thtướng Chính phủ (đ b/c);
- Văn phòng Chính phủ (đ b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Các Bộ: Y tế, Công thương, Công an, Giao thông vận tải Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ. Thông tin và Truyền thông;
- UBND các tnh, thành phố;
- Cục TY, Cục CN, TT Khuyến nông QG;
- S NN & PTNT, Chi cục TY/CNTY các tnh, thành ph;
- Lưu: VT, TY

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường