Công điện 345/CĐ-TTg năm 2014 thực hiện bảo vệ thi công và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tiểu dự án nút giao giữa đường sắt Bắc Nam và quốc lộ 1A, tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ điện
Số hiệu: 345/CĐ-TTg Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/03/2014 Ngày hiệu lực: 19/03/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 345/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN BẢO VỆ THI CÔNG VÀ ĐẨY NHANH CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TIỂU DỰ ÁN NÚT GIAO GIỮA ĐƯỜNG SẮT BẮC NAM VÀ QUỐC LỘ 1A, TỈNH NINH BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

 

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Tiểu dự án nút giao giữa đường sắt Bắc Nam và quốc lộ 1A, tỉnh Ninh Bình đã phải tạm dừng thi công từ tháng 01 năm 2014 do chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng và các hộ dân khu vực dự án phong tỏa, cản trở thi công, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện của tiểu dự án.

Để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ vào tháng 12 năm 2014, sớm khắc phục điểm đen về ùn tắc, mất an toàn giao thông và bảo đảm hiệu quả đầu tư của tiểu dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình triển khai ngay công tác bảo vệ thi công; đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng theo các nội dung cụ thể nêu tại Phụ lục kèm theo, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho tiểu dự án trước ngày 05 tháng 4 năm 2014.

Bộ Giao thông Vận Tải phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và khẩn trương chỉ đạo việc thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Ban QLDA An toàn giao thông (số 2 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội);
- Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn Đại biểu QH tỉnh Ninh Bình;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, V.I, KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Yến

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NHỮNG VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TIỂU DỰ ÁN NÚT GIAO GIỮA ĐƯỜNG SẮT BẮC NAM (KM130+680) VỚI QUỐC LỘ 1A (KM280+700), TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Công điện số 345/CĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Thứ tự

Nội dung công việc vướng mắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng

Thực tế thực hiện và tình trạng vướng mắc

1

Số hộ dân bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án: 187 hộ

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trong năm 2013. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có hộ dân nào bàn giao mặt bằng. Các hộ dân đang phong tỏa, cản trở thi công của các nhà thầu.

1.1

Phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
(số hộ dân chưa nhận tiền đền bù: 126 hộ/141 hộ)

1.2

Phường Tây Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
(số hộ dân chưa nhận tiền đền bù: 37 hộ/46 hộ)

2

Công trình hạ tầng kỹ thuật

 

2.1

Đường điện 22KV và 35KV

Đã di chuyển tạm phục vụ thi công; nhưng chưa có mặt bằng để di chuyển chính thức.

2.2

Đường cáp quang VNPT, đường nước sạch bên trái cầu

Đã di chuyển tạm phục vụ thi công; nhưng chưa có mặt bằng để di chuyển chính thức.

2.3

Đường cáp quang VNPT, đường nước sạch bên phải cầu

Chưa di chuyển.

2.4

Cột điện vật kiến trúc… hai bên dọc tuyến

Chưa di chuyển.

2.5

Đường cáp quang một bên dọc theo hành lang bảo đảm an toàn giao thông đường sắt do Tiểu đoàn 82 - Lữ đoàn 134 - Binh chủng thông tin liên lạc quản lý

Chưa di chuyển.

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.