Công điện 19/CĐ-UBND năm 2016 về tiếp tục tập trung công tác phòng, chống sốt xuất huyết
Số hiệu: 19/CĐ-UBND Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CĐ-UBND

Gia Lai, ngày 25 tháng 7 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TẬP TRUNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ĐIỆN:

 

- Giám đốc Sở Y tế;
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

 

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến ngày 17/7/2016, bệnh sốt xuất huyết đã xảy ra ở 130/222 xã, phường, thị trấn của 17 huyện, thị xã, thành phố, hiện còn 2.476 trường hợp bị mắc (có 1 trường hợp tử vong). Trước tình hình này, UBND tỉnh, Sở Y tế, các ngành, các cấp đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, quyết liệt vphòng, chống dịch sốt xuất huyết nhưng tình hình vẫn chưa giảm. Nhằm tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, không để dịch lây lan, tiếp theo Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Giám đốc Sở Y tế:

- Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, các bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, Ban Y tế dự phòng tập trung phòng chống dịch quyết liệt; cử ngay các đoàn công tác của các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Y tế xuống các địa bàn để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn phòng, chống dịch; tăng cường giám sát, nắm chắc các dịch sốt xuất huyết hiện có và phát sinh, tổ chức phun hóa chất 100% hộ gia đình tại các ổ dịch theo quy định của ngành y tế. Xác định các điểm nóng để tập trung nguồn lực khẩn trương khống chế, dập tắt ngay các ổ dịch, kiên quyết không để dịch lây lan, phát triển.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Gia Lai; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Hội, Đoàn thể tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên; học sinh, sinh viên; lực lượng vũ trang; hội viên các đoàn thể và nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức ra quân diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy, làm vệ sinh môi trường như: Thu gom phế thải xung quanh nhà (chai, lọ, lốp xe, vật dụng bể, hư hỏng có chứa nước..), lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết, thả cá vào những dụng cụ chứa nước sinh hoạt, phát quang bụi rậm, khơi thông các nơi nước tù, đọng...Các hoạt động này phải được duy trì thường xuyên hàng tuần tại các địa bàn đang lưu hành dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, đặc biệt tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vn, cấp cứu điều trị và chuyển tuyến kịp thời, dẫn đến tình trạng khi nhập viện thì đã nặng, nguy cơ tử vong cao; có kế hoạch hỗ trợ cán bộ điều trị có kinh nghiệm cho tuyến dưới...

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn, các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phát động chương trình phòng, chống dịch, huy động lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, hội viên các đoàn thể cùng nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức ra quân diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy, làm vệ sinh môi trường theo hướng dẫn của ngành y tế.

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết ở các địa bàn mới; khoanh vùng, xử lý triệt đ các dịch theo đúng chỉ định của Bộ Y tế;

- Căn cứ tình hình thực tế về phòng chống dịch trên địa bàn, chủ động sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương để phòng, chống dịch, bảo đảm kinh phí kịp thời và đầy đủ để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch hiệu quả.

3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục - đào tạo huy động học sinh, sinh viên các trường phổ thông, chuyên nghiệp tham gia các hoạt động làm vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy tại gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế, coi đây là một hoạt động ngoại khóa của học sinh các cấp.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các hội, đoàn thể tỉnh kêu gọi, vận động đoàn viên, hội viên các cấp tích cực, chủ động, tham gia cùng chính quyền cơ sthực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết thiết thực, hiệu quả.

5. Đề nghị đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy, thị ủy quan tâm chỉ đạo hệ thống chính trị ở địa phương tăng cường phối hợp với ngành y tế, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

6. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân để phối hợp trong hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết, nhất là tuyên truyền về các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy, nằm màn, chống muỗi đốt và phối hợp với cơ quan y tế trong việc phun hóa chất diệt muỗi tại các hộ gia đình.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr.Tỉnh ủy (b/c);
- TTr.HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh;
- UBMTTQVN và các Hội, Đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- CVP, các PVP.UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH, KGVX.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.