Công điện 15/CĐ-TW năm 2016 để kịp thời khắc phục sự cố hệ thống điện, đối phó hiệu quả với tình hình ngập úng do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai điện
Số hiệu: 15/CĐ-TW Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CĐ-TW

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

ĐIỆN: Bộ Công Thương

Tối ngày 27/7 bão số 1 đã đbộ vào các tỉnh ven bin từ Nam Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa với gió cấp 8-9, giật cấp 10 - 11 và gây mưa to đến rt to ở các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ. Dự báo, ngày và đêm nay ở đng bng Bắc Bộ, Tây Bc, Việt Bắc có mưa to, lượng mưa phổ biến t 100 - 200mm. Theo báo cáo nhanh của các địa phương, ảnh hưởng của mưa, bão đã làm hư hỏng, mất điện và gây ngập úng trên diện rộng thuộc các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình.

Để kịp thời khắc phục các sự cố hệ thống điện, đối phó hiệu quả với tình hình ngập úng, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị Bộ Công Thương:

1. Tập trung chđạo huy động lực lượng, vt tư, phương tiện bng mọi biện pháp khc phục ngay sự cố mất điện tại các tỉnh đng bằng, trung du Bắc Bộ, nhất là tại các tỉnh Hi Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình đkịp thời phục vụ việc tiêu úng cứu lúa và chng ngập lụt các khu đô thị.

2. Chỉ đạo kiểm tra, phát hiện và xử kịp thời để đảm bảo việc cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong đợt mưa lũ này và các đợt mưa bão tiếp theo.

3. Tổ chức nghiêm túc việc trực ban, kịp thời khc phục các sự cố có thxy ra.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng Chính ph (để b/c);
- PTTg. Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Hoàng Văn Thắng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.