Công điện 12/CĐ-TW năm 2016 chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn điện
Số hiệu: 12/CĐ-TW Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai Người ký: Tăng Quốc Chính
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG V PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI - ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIM CỨU NẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CĐ-TW

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TWPCTT - VĂN PHÒNG ỦY BAN QUỐC GIA TKCN

ĐIỆN:

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên;

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải.

Theo tin từ Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, sáng ngày 25/7, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ); hồi 08h sáng nay, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 26/7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió mnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Để chủ động đối phó với diễn biến của ATNĐ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT - Văn phòng UBQG TKCN đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh/thành phố, các Bộ, ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển; thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của ATNĐ để chủ động các biện pháp phòng tránh.

2. Thường xuyên theo dõi diễn biến của ATNĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng, quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

3. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ng cứu khi có yêu cầu.

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng-Trưởng Ban (để b/c);
- Các đồng chí LĐ Bộ (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng
UBQGTKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;
- Tổng cục Thủy sản;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Báo Nhân dân;
- Lưu VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tăng Quốc Chính

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.