Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hiệu: 19/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có những bước phát triển tích cực. Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh từng bước đầu tư xây mới và nâng cấp cải tạo cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường du lịch; Một số di tích, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch và khu du lịch đã được đầu tư đồng bộ, đủ tiêu chuẩn tiếp đón và phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các sở, ngành và các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát theo quy định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú còn chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp kê khai nộp thuế thiếu tự giác, việc thực hiện nghĩa vụ của cơ sở đối với nhà nước chưa phù hợp với quy mô đầu tư và khả năng kinh doanh thực tế. số lượng khách sạn, nhà nghỉ tư nhân trên địa bàn ngày càng tăng, song số thu nộp ngân sách còn thấp không tương xứng với tiềm năng và sự phát triển của loại hình kinh doanh này. Việc quản lý hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú và doanh thu kê khai còn gặp nhiều khó khăn v.v...

Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh, năm 2016, ngành thuế tỉnh quản lý 626 người nộp thuế là chủ, quản lý của 651 khách sạn, nhà nghỉ với tổng số tiền thuế nộp ngân sách 316,65 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2015, có 555 người nộp thuế là chủ, quản lý của 596 khách sạn, nhà nghỉ và số tiền thuế đã nộp ngân sách năm 2015 là 591,28 tỷ đồng. Như vậy, số khách sạn, nhà nghỉ năm 2016 so với năm 2015 tăng 9,23% nhưng nguồn thu từ lĩnh vực này lại giảm 46,45% so với năm 2015.

Để tăng cường công tác quản lý thu thuế hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trong thời gian tới, góp phần tăng thu cho ngân sách tỉnh, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, ngăn ngừa các hành vi vi phạm quy định về thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ lưu trú phát triển;

b) Không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú;

c) Quản lý chặt chẽ, chính xác lượng khách đăng ký lưu trú, giá dịch vụ lưu trú, qua đó đảm bảo việc thu nộp ngân sách của hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú đầy đủ, đúng quy định của pháp luật;

d) Có biện pháp ngăn chặn, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cố tình vi phạm các quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh:

a) Cục Thuế tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Du lịch tỉnh thực hiện rà soát việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú; đối chiếu với số liệu khách đăng ký lưu trú của cơ quan Công an, giá phòng đăng ký và niêm yết với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố để thực hiện quản lý về thuế đối với các sơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của cơ quan Công an, Sở Du lịch, Sở Công thương, Sở Tài chính v.v... về việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, về tình hình ghi chép theo dõi sổ sơ đồ phòng, việc kiểm tra đăng ký tạm trú và kiểm tra thực tế những phòng không có khách nghỉ. Tiến hành xử phạt nghiêm theo quy định các cơ sở cố tình sai phạm dẫn đến hành vi trốn lậu thuế.

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị này đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú để các cơ sở nghiêm túc thực hiện. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhiều người cùng hiểu tạo nên sự ủng hộ và đồng thuận cao trong xã hội.

- Cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng dự toán đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh, đồng gửi Sở Tài chính để thẩm định.

b) Công an tỉnh:

- Phối hợp cung cấp thông tin khai báo đăng ký lưu trú của du khách cho Cục Thuế tỉnh, Sở Du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

- Hướng dẫn Công an cấp huyện, cấp xã tham gia tiếp nhận, khai thác thông tin phục vụ cho các mục tiêu quản lý chuyên ngành liên quan đến lưu trú, tạo sự đồng bộ, kịp thời, chính xác trong việc đăng ký và quản lý khách du lịch lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chủ trì kiểm tra định kỳ, hoặc phối hợp kiểm tra liên ngành về việc tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh chấp hành các quy định về an ninh trật tự, khai thuế nộp thuế trong hoạt động kinh doanh lưu trú.

- Xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh lưu trú theo thẩm quyền và thông báo kết quả xử lý vi phạm (nếu có) cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch và UBND các huyện, thành phố nơi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh đặt địa điểm kinh doanh lưu trú.

c) Sở Du lịch:

- Phối hợp trao đổi, cung cấp những thông tin có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh với cơ quan Thuế để phục vụ công tác quản lý thu của địa phương như: số lượng đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú, thông tin xếp hạng các cơ sở dịch vụ lưu trú trên địa bàn v.v...

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách liên quan đến quản lý, đăng ký khách du lịch lưu trú đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Thực hiện hướng dẫn, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin cấp giấy phép thành lập mới cho các cơ quan nhà nước liên quan để thực hiện phối hợp quản lý.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan xử lý theo thẩm quyền đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú vi phạm các quy định pháp luật.

e) Sở Tài chính:

- Hướng dẫn và phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện các quy định về việc niêm yết giá đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú.

- Định kỳ cung cấp thông tin về việc đăng ký giá, niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú cho các cơ quan nhà nước liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, đề xuất và trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh.

f) Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các nội dung liên quan để các doanh nghiệp và nhân dân hiểu biết đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú.

g) Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và phân bổ thời lượng phát sóng để thực hiện tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan để các doanh nghiệp và nhân dân hiểu biết đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú.

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

- Thực hiện việc quản lý giá và đăng ký giá niêm yết đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú. Cung cấp thông tin đăng ký giá dịch vụ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cho Cục Thuế tỉnh, Sở Du lịch.

- Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống gian lận về thuế đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

i) Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh:

- Thực hiện nghiêm túc chủ trương tăng cường quản lý công tác thu thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện đăng ký khách lưu trú theo quy định. Đăng ký giá và niêm yết giá tại cơ sở kinh doanh theo quy định.

- Thực hiện lập hóa đơn khi bán hàng hóa đúng quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Cục Thuế tỉnh theo dõi, tổng hợp định kỳ báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.