Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2012 tăng cường quản lý nuôi sinh sản, sinh trưởng loài động vật hoang dã thông thường và quý hiếm trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An
Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Đinh Viết Hồng
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Nghệ An, ngày 18 tháng 5 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NUÔI SINH SẢN, SINH TRƯỞNG CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG VÀ QUÝ HIẾM TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH

Trong những năm qua nhà nước đã ban hành nhiều văn bản về tăng cường quản lý nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường, nguy cấp và quý hiếm nhằm tạo điều kiện cho nhân dân được phép nuôi sinh sản, sinh trưởng, đã tạo công ăn việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ công tác bảo tồn, duy trì nguồn gen động vật nguy cấp, quý hiếm.

Tuy nhiên, tình trạng săn bắt, vận chuyển, mua bán; xuất, nhập khẩu trái pháp luật động vật hoang dã và sản phẩm, dẫn xuất của chúng vẫn còn diễn ra. Một số cơ sở gây nuôi động vật hoang dã chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật như: Chuồng trại chưa phù hợp, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, không đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, động vật nuôi không có xuất xứ rõ ràng.

Để tăng cường công tác quản lý nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường và nguy cấp quý hiếm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, UBND các huyện, thành, thị thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành và nhân dân về việc quản lý nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật hoang dã, nguy cấp quý hiếm theo đúng quy định. Chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, ngăn chặn mọi hành vi gây thiệt hại như săn bắn, mua bán, giết mổ, vận chuyển trái phép đối với các loài động vật hoang dã thông thường và nguy cấp quý hiếm. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến kinh doanh trái phép trên địa bàn quản lý theo quy định tại Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi Cục Kiểm lâm:

a) Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về săn bắt, bẫy bắt, mua bán, giết mổ, vận chuyển, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu Gấu và sản phẩm dẫn xuất từ Gấu trái với quy định của Pháp luật; nuôi Gấu không có hồ sơ quản lý và gắn chíp điện tử hoặc nuôi Gấu không có nguồn gốc hợp pháp. Nuôi Gấu không có chuồng và trại hoặc có chuồng và trại nhưng không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

b) Kiểm tra, rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân gây nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh để nắm và xử lý (nếu thấy cần thiết) theo đúng quy định của pháp luật. Cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý, đảm bảo phản ánh đúng thực trạng hoạt động gây nuôi nhân tạo, phát triển các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp trên địa bàn; ngăn ngừa tình trạng lợi dụng mua bán, kinh doanh động vật hoang dã trái phép.

c) Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Kiên quyết xử lý, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở gây nuôi động vật hoang dã đối với tổ chức, cá nhân vi phạm và không đủ điều kiện gây nuôi theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

đ) Rà soát các văn bản pháp luật quy định về kiểm tra, kiểm soát, quản lý, gây nuôi động vật hoang dã không phù hợp với thực tiễn hiện nay; các văn bản quản lý của các cấp chưa chặt chẽ, còn sơ hở dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm để trên cơ sở đó tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ hoặc sửa đổi phù hợp. Chủ động có kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Cảnh sát môi trường, Hải quan cửa khẩu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trong công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán, kinh doanh, gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn. Phối hợp các cơ quan chuyên môn có liên quan nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho động vật hoang dã gây nuôi và kỹ thuật bảo đảm an toàn cho người nuôi dưỡng, chăm sóc động vật hoang dã, đảm bảo mọi đối tượng khi tham gia việc nuôi dưỡng, chăm sóc động vật hoang dã đều có kiến thức kỹ năng về nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh cho động vật hoang dã gây nuôi.

e) Tổ chức thực hiện tốt công tác cứu hộ cá thể động vật hoang dã, trả về môi trường tự nhiên của chúng theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các Ban quản lý rừng đặc dụng thực hiện tốt công tác cứu hộ động vật hoang dã.

3. Công an tỉnh:

Chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc có trách nhiệm hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm trong công tác kiểm tra, kiểm soát tại các quán ăn, nhà hàng, các chợ, các địa điểm kinh doanh, các trục đường giao thông, khu dân cư, hộ gia đình có nuôi nhốt động vật hoang dã để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến, giết mổ, quảng cáo trái phép động vật hoang dã.

4. Cục Hải quan:

Tổ chức kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập khẩu động vật hoang dã trái phép hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã không hợp pháp tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng