Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008, Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, nhìn chung hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát từ thiết bị giám sát hành trình, giải quyết đơn thư khiếu nại, báo chí phản ảnh trong hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh còn một số sai phạm như: Tình trạng xe quá niên hạn vẫn đưa vào sử dụng, “xe dù, bến cóc”, xe chạy quá tốc độ cho phép, mất tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình, xe hợp đồng nhưng chạy tuyến cố định, đón trả khách không đúng nơi quy định gây mất trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đkhắc phục những tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân tham gia kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Đối với các đơn vị vận tải khách

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trong việc chp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích khi điều khiển phương tiện.

b) Có biện pháp quản lý chặt chẽ phương tiện và lái xe thuộc đơn vị. Ban hành nội quy, quy định của đơn vị về công tác an toàn giao thông; kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi điều động tham gia hoạt động vận tải. Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với các lái xe sử dụng chất ma túy, ung rượu bia khi điều khiển phương tiện, chạy quá tc độ quy định, tổ chức thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc của lái xe.

c) Duy trì hoạt động của các thiết bị giám sát hành trình đảm bảo truyền dẫn, lưu trữ đầy đủ các dữ liệu theo quy định; bố trí nhân viên thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện, tổng hợp các dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện của đơn vị trong quá trình hoạt động, kịp thời phát hiện và cảnh báo về tốc độ khi lái xe vi phạm quy định; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, báo cáo kịp thời về Sở Giao thông vận tải.

d) Đảm bảo hoạt động của bộ phận theo dõi, quản lý về an toàn giao thông, có sổ sách ghi chép theo dõi công tác an toàn giao thông của đơn vị.

2. Các bến xe khách

a) Thực hiện đúng các quy định về quản lý, khai thác, kinh doanh đối với bến xe. Tăng cường trách nhiệm và phối hợp quản lý giữa bến xe với đơn vị kinh doanh vận tải tại bến xe. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra giao thông để kiểm tra, kiểm soát hoạt động đón, trả khách của các đơn vị kinh doanh vận tải.

b) Kiên quyết không cho xuất bến đối với những xe hoặc lái xe không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật (đặc biệt là đối với lái xe sử dụng rượu bia, chất kích thích). Không xác nhận và không cho xe xuất bến đối với các lái xe không đúng tên ghi trong sổ nhật trình do đơn vị kinh doanh vận tải điều động. Kịp thời báo cáo Sở Giao thông vận tải để xử lý ngay những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

3. Sở Giao thông vận tải

a) Chủ động tham mưu mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô cho các đối tượng liên quan đến kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô; kịp thời rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn theo đúng các quy định của pháp luật và chỉ đạo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Tăng cường công tác quản lý, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; trực tiếp kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải đối với các doanh nghiệp vận tải, phân tích dữ liệu thiết bị giám sát hành trình đxử lý vi phạm về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định tại Thông tư s 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải về quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bng ô tô (đính chính tại Quyết định số 2660/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải).

c) Thường xuyên cập nhật, bổ sung và công bố công khai biểu đồ chạy xe chi tiết các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh; đưa vào khai thác các điểm đón, trả khách cho các tuyến vận tải cố định nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách; công b sđiện thoại đường dây nóng để người dân thông báo những vi phạm, đặc biệt là vi phạm quy định về đón, trả khách của lái xe thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải.

d) Cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện hợp đồng của các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô theo hợp đồng và du lịch đúng quy định để phục vụ công tác kiểm tra và xử lý vi phạm.

e) Rà soát, lập danh sách các xe ô tô chở khách hết niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm cung cấp cho Công an tỉnh và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng đphục vụ công tác tun tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; đồng thời để người dân và cơ quan truyền thông cùng tham gia giám sát.

f) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bng xe ô tô; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

g) Nghiên cứu, hướng dẫn các bến xe khách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phương tiện chạy tuyến cố định vào bến đón khách, đơn giản hóa thủ tục ra vào bến, cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cấp chất lượng quản lý và các dịch vụ, tiện nghi trong khu vực bến xe để thu hút các phương tiện vận tải và hành khách vào bến.

h) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông:

- Phối hợp với lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh thực hiện đúng theo Quy chế số 5425/QC-LN ngày 24/9/2015 giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tăng cường công tác thanh tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định trong vận chuyển hành khách bằng xe ô tô, trong đó chú trọng xử lý hành vi dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định; tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tại khu vực xung quanh các bến xe, bãi đỗ xe, cơ sở kinh doanh vận tải hành khách, những địa điểm có hiện tượng “xe dù, bến cóc” hoạt động;

- Tăng cường thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm đối với các xe taxi vận chuyển hành khách hoạt động kinh doanh vận tải không đúng quy định;

- Tăng cường công tác thanh tra đột xuất tại các bến xe khách, tại các điểm đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, xử lý nghiêm các vi phạm; phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra chất lượng phương tiện và người điều khiển phương tiện;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bng xe ô tô; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tn, báo chí đviệc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

4. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các lực lượng, đơn vị trực thuộc tăng cường tun tra, kiểm soát xlý nghiêm hành vi vi phạm đối với người và phương tiện trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên các tuyến đường, cn chú trọng đến các tuyến trọng điểm như: Đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), Quốc lộ 26 ...và các điểm có hiện tượng “xe dù, bến cóc” hoạt động trong thành phố Buôn Ma Thut tại các tuyến đường như: Lê Hồng Phong, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Chí Thanh,... các trạm xe buýt, khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khu vực Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh; chỉ đạo các lực lượng chức năng kiên quyết x lý các hành vi vi phạm như: Không có phù hiệu, không có lệnh vận chuyn; chạy không đúng tuyến đường, hành trình; chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định; vi phạm tc độ, nng độ cn, ...theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

b) Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các xe taxi hoạt động kinh doanh vn ti khách không đúng quy định.

c) Phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông và các phòng liên quan của Sở Giao thông vận tải đkiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với chủ xe lái xe điều khiển phương tiện quá niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kim tham gia giao thông; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ, sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trt tự an toàn giao thông đối với xe ô tô kinh doanh vận ti khách.

d) Tăng cường công tác giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe taxi, phương tiện và người điều khin phương tiện giao thông không đúng quy định qua hệ thống camera giám sát an ninh trt tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương; Cng thông tin điện tử tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; cảnh báo các nguy cơ, hậu quả tai nạn giao thông đối với xe chở khách; các quy định của pháp luật vxử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nhằm nâng cao ý thức chấp hành của tổ chức, cá nhân về trật tự an toàn giao thông đường bộ và kinh doanh vận tải khách bng xe ô tô.

6. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc quản lý, sử dụng chi ngân sách phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác quản lý kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô đến các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô (bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể) bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải khách trên các tuyến giao thông theo phân cấp quản lý.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải khách bng xe ô tô theo thẩm quyền, cần chú trọng đến các khu vực, tuyến giao thông có hiện tượng “xe dù, bến cóc” hoạt động; chỉ đạo lực lượng Công an xã, phường, thị trn nơi chủ xe cư trú lập biên bản, yêu cầu tổ chức, cá nhân có xe hết niên hạn sử dụng đến cơ quan Cảnh sát giao thông làm thủ tục thu hi giy chứng nhận đăng ký, bin số xe theo quy định.

8. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bng xe ô tô, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải khách bng xe ô tô trên địa bàn tỉnh; hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc thì báo cáo kịp thời UBND tỉnh thông qua Sở Giao thông vận tải đtổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở: GTVT, TT&TT, TP, TC;
- Công an tỉnh;
- Ban ATGT t
nh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Hiệp hội vận tải ô tô Đắk Lắk;
- Các Bến xe, đơn vị vận tải khách (Sở GTVT gửi);
- Báo Đắk Lắk; Đài PTTH tỉnh;
- TT TT&CB, Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (Hg
60).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị