Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thời gian qua, Thành ủy, Ủy ban nhân dân luôn quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo được sự chuyển biến tích cực, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng đã ý thức được tầm quan trọng về an toàn thực phẩm đối với sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn còn xảy ra ở một số nơi, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu là một số địa phương lãnh đạo chưa quan tâm và thiếu tập trung trong quản lý an toàn thực phẩm, chậm phát hiện và không kịp thời xử lý các vụ việc vi phạm, chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe, ngăn ngừa vi phạm; công tác tuyên truyền chỉ tập trung phản ánh vi phạm chưa chú trọng đến biểu dương, khuyến khích những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp làm tốt công tác an toàn thực phẩm; chưa phát huy được vai trò các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội và người dân trong việc tham gia giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm nhất là tại cơ sở.

Để khắc phục những tồn tại và hạn chế nêu trên, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (gọi tắt là Chỉ thị số 13/CT-TTg trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở, ban, ngành thành phố

a) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch thực hiện và phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

b) Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện của từng đơn vị, tập thể, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

c) Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu quản lý về an toàn thực phẩm.

d) Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố thực hiện hiệu quả công tác phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm.

đ) Công khai địa chỉ (đường dây nóng, hộp thư điện tử) để tiếp nhận phản ánh của Nhân dân, báo chí về hành vi vi phạm an toàn thực phẩm; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm và có hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin về sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.

e) Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với ngành hàng được phân công quản lý; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm đối với những đơn vị, cá nhân vi phạm và các công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý an toàn thực phẩm; đầu tư trang thiết bị đo kiểm di động hoặc cố định tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, hướng dẫn và giúp người dân nhận biết thực phẩm an toàn, thực phẩm không an toàn, phát huy năng lực của các trung tâm đo kiểm trên địa bàn.

f) Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các địa phương nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm về vi phạm an toàn thực phẩm, điều tra, xử lý hình sự các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định.

g) Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm.

h) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ tăng cường đưa tin bài, chuyên mục, chuyên trang, chương trình về an toàn thực phẩm; thông tin, tuyên truyền khách quan, trung thực kịp thời về an toàn thực phẩm, nhất là các gương điển hình sản xuất, chế biến, lưu thông thực phẩm an toàn, phê phán vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm.

i) Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương thực hiện hiệu quả chương trình truyền thông về an toàn thực phẩm. Xây dựng và phát sóng chuyên mục về an toàn thực phẩm; các Đài truyền thanh quận, huyện, xã, phường tăng thời lượng thông tin về an toàn thực phẩm.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

a) Chịu trách nhiệm về công tác quản lý bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn; xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung chỉ đạo, điều hành; ưu tiên bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm, chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, chủ động tổ chức lực lượng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý, điều hành; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

c) Tổ chức tuyên truyền, vận động tới từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp thực hiện các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm, ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố quy trình sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm. Xác định việc bảo đảm an toàn thực phẩm là một tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa.

d) Tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; thúc đẩy áp dụng rộng rãi mô hình VietGAP, các mô hình sản xuất an toàn khác và phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.

đ) Công khai địa chỉ (đường dây nóng, hộp thư điện tử) để tiếp nhận phản ánh của nhân dân, báo chí về hành vi vi phạm an toàn thực phẩm; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định đối với các hình vi vi phạm an toàn thực phẩm và có hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin về sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.

3. Một số vấn đề cần tập trung thực hiện những tháng cuối năm 2016.

a) Giao Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố, Công an thành phố, Sở Công Thương và lực lượng quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn, xử lý nghiêm việc nhập lậu, lưu thông, kinh doanh các loại thực phẩm tươi sống không an toàn, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, gian lận thương mại trong lưu thông, kinh doanh; bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại.

b) Giao Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương căn cứ danh mục các chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc ngành hàng đơn vị quản lý đưa vào danh mục chất cần kiểm soát đặc biệt; tập trung kiểm soát việc sử dụng salbutamol, vàng ô, kháng sinh trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến thực phẩm.

c) Giao Sở Y tế tăng cường kiểm tra các cơ sở phân phối, kinh doanh thực phẩm chức năng, chất bảo quản, phụ gia thực phẩm và chỉ đạo các địa phương tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể nhất là các khu công nghiệp, trường học, khu du lịch, lễ hội, sự kiện lớn.

4. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này; định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Y tế tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Y tế tổng hợp, báo cáo) xem xét, giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2019 về phát triển bền vững Ban hành: 20/05/2019 | Cập nhật: 21/05/2019