Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2012 về tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện
Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Vương Văn Việt
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Thanh Hóa được duy trì thường xuyên liên tục, là một trong những hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện được triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh đã đạt được kết quả đáng khích lệ, đáp ứng một phần nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Nhằm bảo đảm nguồn máu an toàn với nhu cầu ngày càng nhiều cho cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện

a) Thường trực Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh chỉ đạo Ban chỉ đạo VĐHMTN các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, đơn vị lực lượng vũ trang, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai tuyên truyền vận động nhân dân, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

b) Thường trực Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với BCH đoàn TNCS HCM tỉnh tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt tham gia hiến máu tình nguyện

c) Thường trực Ban chỉ đạo VĐHMTN - Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Đài phát thanh - truyền hình, Báo Thanh Hóa và các phương tiện thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

2. Tổ chức triển khai thực hiện công tác hiến máu tình nguyện

a) Kiện toàn Ban chỉ đạo VĐHMTN các cấp tỉnh, huyện; thành lập Ban chỉ đạo VĐHMTN cấp xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, đơn vị lực lượng vũ trang, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

b) Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, đơn vị lực lượng vũ trang, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn toàn tỉnh chỉ đạo Ban chỉ đạo VĐHMTN cơ sở chuẩn bị địa điểm, các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức tiếp nhận máu tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh tổ chức các đợt hiến máu đạt chỉ tiêu số lượng, đảm bảo chất lượng và các yêu cầu chuyên môn; đảm bảo người cho máu có đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu, có nguồn máu an toàn; thực hiện đúng chế độ theo Thông tư số 21/2009/TT-BYT ngày 20/11/2009 của Bộ Y tế đối với người hiến máu tình nguyện.

3. Công tác thi đua khen thưởng:

Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) kịp thời đề xuất tôn vinh, khen thưởng những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện của tỉnh. Đồng thời có văn bản đề nghị, nhắc nhở kịp thời các đơn vị thực hiện chưa tốt, chưa đạt chỉ tiêu hàng năm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ y tế;
- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban tuyên giáo tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh;
- Các sở, ban ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
- TT HH-TM, Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Thanh Hóa;
- CVP UBND tỉnh;
-
Lưu:VT, VXsln.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt