Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Vũ Chí Giang
Ngày ban hành: 07/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 3 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh đã trở thành nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và nông thôn. Công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh đã cơ bản phát huy hiệu lực, hiệu quả; góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương, thúc đẩy sử dụng hợp lý tài nguyên đất; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Thời gian gần đây, tại các khu vực có quy hoạch xây dựng, dự kiến thực hiện các dự án khu đô thị, khu công nghiệp... có dấu hiệu hoạt động đầu cơ mua đi bán lại đất đai, bất động sản gây “sốt ảo” trên thị trường. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư dự án tổ chức huy động vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa đúng quy định pháp luật; quảng cáo, rao bán sản phẩm của dự án khi chưa thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục gây ảnh hưởng đến thị trường, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, Kế hoạch 148/KH-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 989/BXD-QLN ngày 25/3/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản tại địa phương, Văn bản số 5370/BXD-QLN ngày 24/12/2021 của Bộ Xây dựng về việc đánh giá và kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản và tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản; đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại hạn chế, tuân thủ quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Xây dựng:

a) Tổ chức kiểm tra, giám sát các dự án khu đô thị, khu nhà ở đô thị thực hiện đầu tư xây dựng đúng theo quy hoạch, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11751/UBND- CN3 ngày 31/12/2021, không xem xét giải quyết những đề xuất mới về chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại các dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở trên địa bàn. Thông tin công khai chủ trương này của UBND tỉnh Vĩnh Phúc lên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng để các tổ chức, cá nhân biết.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công khai thông tin về quy hoạch đô thị; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh; danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu; thông tin nhà ở xã hội theo quy định để người dân mua nhà ở biết, minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn các hiện tượng đầu cơ tăng giá bất động sản.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh bất động sản; các dự án bất động sản đủ điều kiện huy động vốn; các dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh bất động sản và cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền khi chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản tại các dự án phát triển đô thị, dự án nhà ở lên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng thông tin điện tử UBND các huyện, thành phố.

c) Tiếp tục vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo được thông suốt, hiệu quả. Thường xuyên cập nhật hệ thống thông tin, chế độ báo cáo tình hình kinh doanh bất động sản để nắm bắt diễn biến của thị trường. Kịp thời phát hiện, tham mưu các biện pháp ngăn chặn, xử lý hiện tượng đầu cơ bất động sản theo quy định, không để xảy ra tình trạng sốt giá và “bong bóng” bất động sản trên địa bàn tỉnh.

đ) Rà soát, quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật về kinh doanh bất động sản

e) Chủ trì kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình theo đúng chủ trương đầu tư được duyệt; đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không phép, trái phép; tổ chức nghiệm thu, xác nhận hoàn thành công trình đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

f) Tổ chức hoặc chỉ đạo thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh nhằm chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành tháng 8/2022.

g) Xây dựng kế hoạch, tổ chức Thanh tra, kiểm tra chuyên đề về việc dành quỹ đất, thực hiện đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật đối với các dự án đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện xong trong tháng 6/2022.

h) Tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền và theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện công bố công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định pháp luật.

c) Đề xuất UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức thực hiện kiểm tra các dự án khu đô thị, nhà ở đã được giao đất đang triển khai trên địa bàn tỉnh, đề xuất biện pháp xử lý các vi phạm (nếu có). Thời gian hoàn thành công tác kiểm tra trong tháng 3/2022.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố công khai danh sách các dự án phát triển đô thị, nhà ở chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng; danh sách chủ đầu tư có vi phạm về đất đai; các chủ dự án nợ đọng nghĩa vụ tài chính về đất đai; các chủ đầu tư chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân lên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của UBND các huyện, thành phố.

e) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc và hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất,...; kiểm soát các giao dịch ảo, “thổi” giá đất, giá bất động sản.

f) Quản lý, phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện kiểm tra, chấn chỉnh việc tách thửa đất sai quy định; bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và các quy định khác có liên quan.

g) Kịp thời, tham mưu xác định giá đất trình phê duyệt để các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và không gây thất thoát ngân sách.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản; xử lý, chấn chỉnh các hành vi vi phạm (nếu có), đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản đúng quy định của pháp luật.

b) Phối hợp cung cấp thông tin thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của đơn vị theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra các dự án đầu tư bất động sản, hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh.

c) Kiểm soát việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng một phần dự án; thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thành viên góp vốn, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về đầu tư; kịp thời đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Rà soát các dự án bất động sản đã được quyết định đầu tư/chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai, kịp thời xử lý hoặc tham mưu, đề xuất xử lý. Nghiêm chỉnh thực hiện công tác quản lý, giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định;

d) Công khai thông tin các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị được quyết định đầu tư/chấp thuận chủ trương đầu tư trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Sở Tài chính:

a) Thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, tăng cường công tác kiểm soát hồ sơ xây dựng giá đất, đảm bảo nguyên tắc xác định giá đất theo quy định. Làm tốt công tác xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm sát giá phổ biến trên thị trường.

b) Chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và các địa phương xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm, tăng hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định; đề xuất giải quyết các vướng mắc trong việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm, tăng hệ số điều chỉnh giá đất theo thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh tỉnh, các bộ, ngành Trung ương liên quan làm cơ sở tổ chức thực hiện.

c) Thực hiện quản lý, kiểm soát việc tăng giá đất nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của các khu vực trên địa bàn tránh ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản tại địa phương.

5. Công an tỉnh:

a) Tăng cường kiểm tra, xử lý theo theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Chủ động kiểm tra, nắm bắt thông tin để xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo, lũng đoạn, xúi giục, kích động, gây bất ổn thị trường bất động sản.

b) Tổ chức theo dõi các khu vực có dấu hiệu giá đất tăng đột biến, tình trạng chuyển mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, “sốt ảo”; điều tra các đối tượng có hành vi đầu cơ, thổi giá, làm thị trường tạo cơn sốt đất ảo để kiếm lời; xử lý kịp thời các trường hợp cố tình gây rối, làm mất an ninh, trật tự tại địa phương theo quy định.

6. Sở Tư pháp:

Đối với các giao dịch bất động sản có liên quan các dự án: yêu cầu các Văn phòng công chứng rà soát, kiểm tra, chỉ thực hiện công chứng các hồ sơ giao dịch bất động sản đối với các dự án bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định; thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản... thông tin kịp thời về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát triển đô thị... để người dân tiếp cận thông tin chính thống, tránh bị nhiễu thông tin, bị giới đầu cơ lợi dụng để trục lợi.

b) Xử lý nghiêm tình trạng quảng cáo trên các trang thông tin điện tử tổng hợp đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện việc quảng cáo các dự án, địa điểm đất chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc không đủ điều kiện thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo các mạng viễn thông xử phạt và hủy số điện thoại liên lạc các thuê bao rao vặt, quảng cáo bất động sản, thổi phồng sai sự thật.

8. UBND các huyện, thành phố:

a) Rà soát, công bố công khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của địa phương về các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn quản lý để người dân tiếp cận; tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt sau khi các quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử huyện, thành phố để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ, biết để phòng tránh, cảnh giác trước “cơn sốt đất ảo”.

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đất đai, quy chế quản lý kiến trúc và thiết kế đô thị đã được phê duyệt và kinh doanh bất động sản.

d) Kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà ở của người sử dụng đất đối với các dự án đã được cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

đ) Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng tự ý phân lô, tách thửa, xây dựng các công trình trái phép, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

e) Tăng cường quản lý các hoạt động môi giới có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương; kịp thời kiểm tra ngăn chặn các thông tin, hình thức rao bán, quảng cáo thổi phồng dự án, nhất là các dự án chưa thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục và chưa đầu tư xây dựng, đấu nối hạ tầng theo quy định.

f) Chủ động nắm bắt thông tin các khu vực có hiện tượng bất ổn trong kinh doanh bất động sản để chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã kiểm tra và xử lý kịp thời. Chủ tịch UBND huyện, thành phố, tỉnh chịu hoàn toàn trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành của địa phương trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung trên.

9. Các chủ đầu tư dự án bất động sản, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh:

a) Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm, tùy theo mức độ có thể xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

b) Không được huy động vốn khi chưa đủ điều kiện và chỉ thực hiện giao dịch bất động sản khi đảm bảo đủ điều kiện của Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, các pháp luật khác có liên quan; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

c) Không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản theo quy định tại Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

d) Phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án, tại sàn giao dịch bất động sản (nếu có) về thông tin doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật, thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, thông tin về thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có),... theo quy định pháp luật kinh doanh bất động sản và Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

đ) Các dự án bất động sản đã đủ điều kiện kinh doanh phải thường xuyên được kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và các quy định liên quan.

e) Theo quy định pháp luật nhà ở (Khoản 3, Điều 19 Luật Nhà ở 2014): tên dự án phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định, được sử dụng trong cả quá trình đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng.

10. Các sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản khi môi giới, giao dịch phải đảm bảo các sản phẩm bất động sản đã đủ điều kiện kinh doanh. Thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định tại Điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Không được rao bán, thông tin, nhận đặt cọc trên các mạng xã hội các bất động sản của các dự án khi chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

11. Khuyến cáo các cá nhân có nhu cầu mua nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, đất nền tại các dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở xã hội khi thực hiện mua bán, hợp đồng đặt cọc giữ chỗ để mua nhà ở hình thành trong tương lai hoặc đất nền dự án phải tham khảo đầy đủ các quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về dân sự, tên dự án được cấp thẩm quyền chấp thuận và tình hình triển khai thực tế dự án trước khi thực hiện các giao dịch để tránh các thiệt hại có thể xảy ra.

12. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc tăng cường quản lý thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11768/UBND-KT2 ngày 31/12/2021); triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1025/UBND-NN5 ngày 22/2022).

13. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tài chính, ngân hàng tăng cường công tác quản lý, giám sát cho vay, bảo lãnh, thế chấp, giải chấp... đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản.

14. Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp cùng các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản... thông tin kịp thời về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương.

b) Kịp thời tuyên truyền, phản ánh nhằm định hướng dư luận và thị trường phát triển ổn định, lành mạnh.

15. Tổ chức thực hiện:

a) Giao Sở Xây dựng chủ trì, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nội dung yêu cầu nêu trên;

b) Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Báo VP, Đài PT&TH tỉnh;
- CVNCTH;
- Lưu: VT, CN3
(Qg          b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang