Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2012 tăng cường, tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành
Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG, TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Trong những năm vừa qua, hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư nâng cấp, cải tạo đã làm kết cấu hạ tầng giao thông được cải thiện phục vụ đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó phương tiện giao thông có tải trọng lớn hoạt động ngày càng gia tăng, làm ảnh hưởng đến chất lượng khai thác và tính bền vững cũng như an toàn giao thông của các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đảm bảo chất lượng khai thác của hệ thống đường bộ và hạn chế các phương tiện quá tải hoạt động các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các nội dung sau:

 1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để các tổ chức, cá nhân tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi sử dụng các phương tiện tham gia giao thông;

- Kiểm tra, rà soát các loại phương tiện vận chuyển hàng hóa có trọng tải lớn; tổ chức vận động các chủ phương tiện ký cam kết vận chuyển đúng trọng tải cho phép khi tham gia giao thông;

 - Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý các loại phương tiện khi tham gia giao thông vận chuyển hàng hóa vượt tải trọng cho phép của hệ thống đường bộ trên địa bàn;

 - Rà soát, kiểm tra và tổ chức cắm các biển báo quy định tải trọng trên các tuyến đường do địa phương quản lý.

2. Công an tỉnh

 - Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã và lực lượng cảnh sát giao thông mở các đợt cao điểm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đặc biệt vận chuyển hàng hóa quá tải trọng cho phép của đường bộ.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thông báo rộng rãi danh sách các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Riêng các hành vi vi phạm nghiêm trọng như chống người thi hành công vụ, uống rượi bia gây tai nạn giao thông, tổng hợp gửi về Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia.

3. Đài phát thanh và truyền hình, Báo Đắk Nông:

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xây dựng nhiều chuyên mục để tuyên truyền sâu rộng, chính xác về các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; tuyên truyền nhân tố điển hình, gương người tốt việc tốt trong việc chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời phê phán tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

- Mở chuyên mục thông báo vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông để công khai danh sách các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

4. Các Sở, Ban Ngành, tổ chức chính trị xã hội:

- Giáo dục cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên của cơ quan đơn vị nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

 - Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên về Luật Giao thông đường bộ và những tác hại trong quá trình sử dụng phương tiện quá tải trọng cho phép;

- Có biện pháp nhắc nhỡ những cá nhân vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và thông báo kết quả lại cho Công an tỉnh.

5. Ban an toàn giao thông tỉnh

 - Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa về Luật Giao thông đường bộ và Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

- Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình, Báo Đắk Nông thực hiện tốt việc thông báo công khai danh sách các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

 - Thường xuyên theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các huyện, thị xã và ban ngành báo cáo UBND tỉnh biết và kịp thời chỉ đạo.

6. Sở Giao thông Vận tải

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương và các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Giao thông Vận tải bằng nhiều hình thức để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa, chấp hành tốt các quy định của nhà nước về Luật Giao thông đường bộ;

- Kiểm tra và tổ chức cắm các loại biển báo tải trọng trên các tuyến Tỉnh lộ theo quy định;

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển hàng hóa quá tải khi lưu thông trên đường bộ (đặc biệt tuyến Tỉnh lộ 4 và Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông). Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và tổ chức hạ tải đối với các phương tiện vận chuyển quá tải trọng cho phép của cầu đường.

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm Chỉ thị này, hằng quý tổng hợp và dự thảo văn bản cho UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng chính phủ, theo chỉ đạo tại Công điện số 655/CĐ-TTg ngày 17/5/2012.

Trên đây là Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường, tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Yêu cầu các thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa đôn đốc triển khai thực hiện. Chỉ thị này được đăng toàn văn trên báo Đắk Nông và phát trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Diễn