Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2022 về tăng cường hưởng ứng và thực hiện Bộ Tiêu chí du lịch xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 24/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Qung Nam, ngày 24 tháng 3 năm2022

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG HƯỞNG ỨNG VÀ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ DU LỊCH XANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Du lịch xanh, du lịch bền vững đã và đang phát triển nhanh chóng ở nhiều nước trên thế giới, ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách, các doanh nghiệp du lịch nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung. Phát triển du lịch xanh không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ sinh kế người dân mà còn tạo điều kiện để chính quyền địa phương bảo tồn, khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học theo hướng thân thiện với môi trường.

Với mong muốn trở thành tỉnh đi đầu trong cả nước về phát triển du lịch xanh, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng, trong đó có Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 04/12/2021 về ban hành Bộ Tiêu chí du lịch xanh được xem là kim chỉ nam để ngành Du lịch Quảng Nam hướng đến mô hình phát triển xanh, bền vững. Cùng với sự quan tâm, phối hợp của các ngành, địa phương, sự chủ động, nỗ lực của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch xanh được xây dựng, phát triển và đã đạt được những kết quả nhất định.

Nhằm tăng cường hưởng ứng, đẩy mạnh thực hiện Bộ Tiêu chí du lịch xanh, góp phần phục hồi, thúc đẩy du lịch Quảng Nam phát triển theo hướng du lịch bền vững gắn với xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn và hấp dẫn; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh du lịch tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch xanh theo đúng Kế hoạch số 5177/KH-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch xanh đến doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch, khách du lịch và cộng đồng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động có kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch xanh, bền vững; tham mưu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch xanh; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch xanh; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch xanh; thực hiện các kế hoạch, phương án ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro, các chương trình bảo vệ môi trường, hành động về rác thải nhựa, chương trình mục tiêu tăng trưởng xanh; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch xanh Quảng Nam đến với du khách trong và ngoài nước.

- Phối hợp, hỗ trợ Hiệp hội Du lịch tỉnh trong việc hướng dẫn thực hiện, áp dụng Bộ Tiêu chí du lịch xanh tại các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo những vấn đề vướng mắc, phát sinh và đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Cuối năm 2023, tổ chức sơ kết; cuối năm 2024, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí du lịch xanh trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

3. Sở Y tế

- Hướng dẫn, theo dõi, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm cho du khách.

4. Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý thị trường; kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, bán hàng giả, hàng kém chất lượng tại các khu, điểm du lịch.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế kiểm tra các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, nâng cao chất lượng phương tiện, dịch vụ vận tải hành khách, bảo đảm an toàn cho du khách khi tham gia giao thông.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa của các loại phương tiện phục vụ khách du lịch, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch theo đúng quy định.

- Kiểm tra hệ thống biển báo giao thông dẫn đến các khu, điểm du lịch; có kế hoạch khắc phục, sữa chữa hoặc đôn đốc, nhắc nhở các địa phương, đơn vị liên quan sửa chữa, nâng cấp các đoạn đường, biển báo giao thông hư hỏng, xuống cấp, đảm bảo an toàn cho các phương tiện vận chuyển khách du lịch đến tham quan.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hưởng ứng và thực hiện Bộ Tiêu chí du lịch xanh đến các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch; nâng cao nhận thức về phát triển du lịch xanh cho cộng đồng, doanh nghiệp. Tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng du lịch xanh trên địa bàn tỉnh.

7. Công an tỉnh: tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

8. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp triển khai Bộ Tiêu chí du lịch xanh đến doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch, cộng đồng, khách du lịch để áp dụng, thực hiện đạt kết quả đề ra.

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn cho du khách.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 5970/KH-UBND ngày 07/10/2019 về nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025; Kế hoạch số 3036/KH-UBND ngày 31/5/2019 về phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025; Kế hoạch số 5177/KH-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025.

9. Hiệp hội Du lịch Quảng Nam

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch khẩn trương áp dụng, thực hiện có hiệu quả các Bộ Tiêu chí du lịch xanh; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh để gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

- Hằng năm, tổ chức đánh giá, công nhận các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch đạt tiêu chuẩn du lịch xanh.

- Tổ chức Hội chợ, triễn lãm du lịch, các chuỗi sự kiện về phát triển du lịch xanh Quảng Nam. Tranh thủ sự hợp tác với các tổ chức quốc tế để tạo nguồn lực thực hiện phát triển du lịch xanh.

- Tăng cường vai trò phối hợp của Hiệp hội Du lịch tỉnh với Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng và các hiệp hội liên quan khác để trao đổi, cung cấp thông tin, quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn; phát động phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch trong các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch.

- Chỉ đạo các Hội, Chi hội phổ biến, tuyên truyền đến các hội viên về phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững, ứng xử văn minh trong du lịch, xây dựng hình ảnh Quảng Nam là điểm đến văn minh, an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về du lịch xanh, du lịch bền vững, ứng xử văn minh cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, đội ngũ lao động du lịch.

10. Các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch

- Chủ động xây dựng kế hoạch áp dụng Bộ Tiêu chí du lịch xanh tại đơn vị mình. Trên cơ sở hướng dẫn triển khai của Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch tự đánh giá mức độ bền vững của hoạt động kinh doanh du lịch hiện tại, đăng ký tham gia đánh giá để được công nhận đạt tiêu chuẩn du lịch xanh.

- Có phương án đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 cho khách du lịch và toàn bộ người lao động.

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm cho du khách.

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

- Thực hiện tốt Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch Quảng Nam.

- Khuyến khích thực hiện các biện pháp hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và dần dần tiến đến việc không sử dụng túi ni lông, các đồ dùng bằng nhựa và chất liệu khó phân hủy; tăng cường sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường như: túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, sản phẩm tái chế....

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động về các hoạt động bảo vệ môi trường như thu gom, phân loại, xử lý rác thải; ứng xử văn minh đối với khách du lịch. Tăng cường tuyên truyền đến khách du lịch về du lịch xanh, du lịch bền vững, ứng xử văn minh trong du lịch.

- Xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, vệ sinh môi trường; nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ hiện có và xây dựng các sản phẩm du lịch theo hướng xanh, bền vững; xây dựng và tăng cường quảng bá hình ảnh doanh nghiệp an toàn, thân thiện, mến khách, tập trung đào tạo, bồi dưỡng lao động, nâng cao chất lượng phục vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các DN, đơn vị, cá nhân kinh doanh du lịch;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

 

 

Quyết định 3570/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ Tiêu chí du lịch xanh Ban hành: 04/12/2021 | Cập nhật: 05/03/2022