Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trần Ngọc Tam
Ngày ban hành: 08/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bến Tre, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục bị ảnh hưởng do dịch COVID-19; năm học thứ hai triển khai thực hiện các mục tiêu, nghị quyết giai đoạn 2020-2025, triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2 và lớp 6; quán triệt và thực hiện chuyên đề toàn khóa-chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh dịch COVID-19 có thể còn kéo dài và tác động đến hoạt động dạy và học, để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm kế hoạch năm học, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong năm học 2021 -2022, cụ thể như sau:

1. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh

a) Quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; Thông tri số 01-TT/TU ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm học 2021-2022 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm học 2021 -2022 trong toàn thể cán bộ, giáo viên của ngành; đồng thời vận dụng, cụ thể hóa các nội dung để hướng dẫn nhiệm vụ năm học của từng cấp học; chủ động tham mưu, phối hợp các ngành, các cấp để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, kéo dài.

b) Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án tổ chức khai giảng, dạy học năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp tình hình dịch COVID-19 tại từng địa phương, đơn vị, nhất là chuẩn bị thật kỹ các điều kiện, phương tiện, kỹ năng trong việc dạy và học trực tuyến của giáo viên và học sinh, tạo tâm thế sẵn sàng của thầy cô giáo và học sinh khi thực hiện việc dạy và học trực tuyến, nhằm đảm bảo chương trình, chất lượng dạy và học; đổi mới phương thức dạy học giúp trẻ em, học sinh vừa học vừa chơi, hứng thú học tập, chấp hành giãn cách, giảm căng thẳng trong thời gian giãn cách xã hội; có giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh, giáo viên các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa không có khả năng tiếp cận với hình thức học trực tuyến, học qua truyền hình. Không tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục mầm non mà tập trung phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp trong điều kiện các em chưa thể đến trường do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hướng dẫn tổ chức tựu trường, khai giảng năm học 2021-2022 với hình thức linh hoạt, gọn nhẹ, thiết thực, phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

c) Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó với tình huống dịch COVID-19 dự báo còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp; thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch phù hợp tại cơ sở giáo dục, đào tạo, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

d) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn trường, lớp, bàn, ghế, các thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em, bếp ăn, cầu thang, tay nắm khóa cửa,... đảm bảo thật sự an toàn, sạch sẽ trước khi đón trẻ và học sinh trở lại trường; đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia học tập trực tiếp tại trường. Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, triển khai các phương án bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em, học sinh và học viên nhà trường.

đ) Tổ chức tốt công tác đón học sinh đầu cấp học; đảm bảo cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học, đặc biệt là sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6; vận động quyên góp quần áo, sách vở cho học sinh vùng khó khăn; thực hiện yêu cầu “3 đủ” đối với học sinh “đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở”, quan tâm đến học sinh thuộc diện chính sách, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật; huy động các nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới; huy động tối đa trẻ đến trường ở các cấp học. Tăng cường các giải pháp, vận động học sinh bỏ học và học sinh bỏ học sau kỳ nghỉ hè trở lại trường, đặc biệt các em ở lứa tuổi phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; tạo mọi điều kiện cho những trường hợp trẻ em, học sinh trở về địa phương do ảnh hưởng dịch COVID-19 được đến trường.

e) Thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành, không để xảy ra tình trạng “lạm thu”; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học. Các cơ sở giáo dục nắm sát đối tượng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội,... để huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ, giúp học sinh được đến trường, đồng thời có giải pháp phù hợp để hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành giáo dục bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 (nhất là giáo viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

g) Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện các kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chủ động xây dựng kế hoạch dạy học nhà trường ngay từ đầu năm học; chú trọng giữ vững, nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó:

- Đối với giáo dục mầm non: Triển khai thực hiện tốt Chương trình Giáo dục mầm non đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 và chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025” theo Kế hoạch số 626/KH-BGDĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập, trẻ em mầm non, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1. Từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non; tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhóm, lớp độc lập tư thục.

- Đối với giáo dục phổ thông: Tiếp tục triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng và hiệu quả, đặc biệt với lớp 2 và lớp 6 trong năm học 2021-2022; chuẩn bị các điều kiện thực hiện dạy học môn Tin học và môn Ngoại ngữ bắt đầu triển khai đối với lớp 3 từ năm học 2022-2023; tổ chức thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 3, lớp 7, lớp 10 và tài liệu giáo dục địa phương theo lộ trình quy định. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.

h) Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; xây dựng văn hóa học đường; cung cấp, trau dồi các kỹ năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và nâng cao nhận thức về chuyển đi số, kinh tế số cho học sinh. Xây dựng các chỉ số để đánh giá chuẩn đầu ra cho học sinh về đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và phát triển thể chất đối với từng cấp học. Đặc biệt quan tâm và có giải pháp để ổn định tâm lý, tư tưởng của học sinh bị tác động do tình hình dịch COVID-19 kéo dài; tăng cường phối hợp giữa nhà trường - gia đình trong việc quản lý, hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh tiểu học trong việc học trực tuyến tại nhà. Triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe học đường. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

i) Triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tổ chức rà soát quy hoạch, cơ cấu lại trường, lớp học, điểm trường, đội ngũ giáo viên theo tinh thần “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên” nhưng phải bảo đảm sắp xếp một cách khoa học, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

k) Đảm bảo đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu nhằm thực hiện tốt chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếp tục thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025; tận dụng tốt các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục.

l) Phối hợp, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030, Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”, Kế hoạch số 4620/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025; phối hợp với ngành lao động, thương binh và xã hội tổ chức định hướng nghề nghiệp cho học sinh để hướng đến đào tạo nghề cho học sinh theo nhu cầu xã hội, nhất là đối với các em học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 và kể cả các em cấp trung học phổ thông để có thể lựa chọn nghề nghiệp phù hợp; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động; thực hiện kết hợp dạy văn hóa phổ thông với dạy nghề hiệu quả, đúng quy định.

m) Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học; tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho ngành, thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 còn có thể kéo dài.

n) Tiếp tục thực hiện tốt phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục; các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục; đi đôi với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để kịp thời đề xuất, đưa ra những giải pháp hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; ưu tiên bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.

4. Các trường cao đẳng, trung cấp tiếp tục chú trọng chất lượng đào tạo và nghiên cứu, chủ động đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực, tăng cường kỹ năng ứng dụng và thực hành, chú trọng đạo đức nghề nghiệp; tăng cường các giải pháp để thu hút sinh viên, nhà khoa học đến học tập và nghiên cứu tại địa phương. Tăng cường gắn kết doanh nghiệp trong việc phối hợp đào tạo nghề, góp phần đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực cho tay nghề đáp ứng yêu cầu thị trường và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

5. Các sở, ban, ngành tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Hội Cựu giáo chức tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục hỗ trợ, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng kế hoạch phù hợp và triển khai thực hiện ở địa phương mình.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phổ biến sâu rộng Chỉ thị này trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân để biết và phối hợp thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH
tỉnh;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh
;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Phân hiệu ĐHQG tại Bến Tre;
- Hội Khuyến học
tỉnh;
- Hội Cựu giáo chức tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các trường cao đẳng, trung cấp;
- Báo Đồng Khởi, Đài PT&TH tỉnh;
- Phòng: KGVX, TH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, PTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam