Chỉ thị 01/2012/CT-UBND về triển khai thi hành pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Số hiệu: 01/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 09/08/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Trong những năm qua, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên tình trạng tàng trữ, sử dụng, chiếm đoạt trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vẫn còn xảy ra ở nhiều địa bàn trong tỉnh.

Ngày 30 tháng 6 năm 2011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII đã ban hành Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012; ngày 14 tháng 10 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1785/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh; ngày 05 tháng 4 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2012/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Để triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sau đây viết gọn là Pháp lệnh) cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan Trung ương đảm bảo kịp thời, hiệu quả, thống nhất, đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Tư pháp

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và hình thức thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; bồi dưỡng kiến thức cho báo cáo viên pháp luật để giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền các quy định của Pháp lệnh cho cán bộ, công chức ngành tư pháp và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất thực hiện.

2. Công an tỉnh

a) Thường xuyên chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, tăng cường quản lý Nhà nước về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo, đánh giá tình hình, làm rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đối với công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

b) Chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành; biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu các nội dung của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh (đặc biệt là lãnh đạo Công an các cấp và cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ) và các cơ quan, tổ chức được phép sản xuất, trang bị, bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngoài phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, để thống nhất về nhận thức và thực hiện đầy đủ theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

c) Chủ trì triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh cho sát hợp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền đến các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh.

d) Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành, còn hiệu lực có liên quan đến công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp.

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tàng trữ, sử dụng trái phép hoặc không rõ nguồn gốc, trang bị không đúng đối tượng hoặc không còn yêu cầu trang bị tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hộ gia đình và các cá nhân, các địa điểm công cộng, tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những hành vi vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

e) Thường xuyên tổ chức các đợt vận động nhân dân tự giác khai báo, phát hiện, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng tự chế tàng trữ, sử dụng không đúng quy định pháp luật.

f) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, ban, ngành đoàn thể có liên quan tổ chức tiếp nhận và xử lý số vũ khí , vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân giao nộp theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời biên soạn, in sao, cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên.

b) Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, trang bị, cấp phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong các đơn vị quân đội và trong lực lượng dân quân tự vệ; tiến hành thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cấp sai đối tượng; đồng thời thông báo cho lực lượng Công an số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do cơ quan Quân sự quản lý bị mất, thất lạc để phối hợp truy tìm, thu hồi.

c) Tổ chức rà phá, tiếp nhận, quản lý, tiêu hủy theo thẩm quyền các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân giao nộp.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Tuyên truyền rộng rãi nội dung của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời biên soạn, in sao, cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên trực thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

b) Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

5. Sở Công thương

a) Tổ chức phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan cho các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh được cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

b) Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn, Chi cục quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với Công an các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến vận chuyển hàng hóa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

c) Định kỳ hàng năm tổ chức thanh, kiểm tra các doanh nghiệp được phép kinh doanh cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nhằm phát hiện những thiếu sót trong việc bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tổ chức canh gác, bảo vệ ... đảm bảo việc kinh doanh cung ứng và quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại các đơn vị được an toàn tuyệt đối và không để xảy ra các trường hợp mất, thất thoát vật liệu nổ công nghiệp.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc vận động, thuyết phục giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với học sinh, sinh viên, học viên mang vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vào trường học.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Tổ chức phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan cho các cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng vũ khí thể thao.

b) Kiểm tra, rà soát và có kế hoạch tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí thể thao tại các trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh.

8. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đắk Lắk

a) Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí thuộc địa phương; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và có ý thức chấp hành, không vi phạm pháp luật. Trong đó tập trung tuyên truyền thường xuyên theo Pháp lệnh như: Điều 3 (Giải thích từ ngữ); Điều 5 (Các hành vi bị nghiêm cấm); Điều 7 (Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ); Điều 8 (Trách nhiệm của người được giao vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ); Điều 11 (Giao nộp, tiếp nhận và xử lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ); Điều 22 (Các trường hợp được nổ súng khi làm nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia)...

b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí kịp thời biểu dương, nhân rộng gương tốt của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đấu tranh, lên án những sai sót, tồn tại vi phạm về công tác này.

9. Sở Tài chính

Phối hợp với các đơn vị liên quan, thanh quyết toán các khoản kinh phí tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh đảm bảo đúng mục đích và theo chế độ quy định về quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

10. Sở Nội vụ (Ban thi đua – khen thưởng tỉnh)

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thi hành Pháp lệnh.

11. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Pháp lệnh tại địa phương bảo đảm nghiêm túc và có hiệu quả; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có cơ sở đóng trên địa bàn được phép sản xuất, trang bị, bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

13. Các Sở, Ban, Ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành trong địa phương, nội bộ cơ quan, đơn vị mình.

Giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và tập hợp kết quả báo cáo theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhan dân tỉnh chỉ đạo.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 18 tháng 9 năm 1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư