Kế hoạch 6566/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg về tăng cường giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới (giai đoạn 2016-2020)
Số hiệu: 6566/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6566/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23/CT-TTG NGÀY 05/7/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG TÌNH HÌNH MỚI (GIAI ĐOẠN 2016 - 2020)

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới, UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến slực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trong tỉnh hiểu biết đầy đủ, sâu sắc các nội dung giải pháp cấp bách do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Nêu cao tính tự giác, gương mẫu chấp hành và có trách nhiệm trong công tác vận động, tuyên truyền đến mọi người thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông đường thủy nội địa phải thể hiện được tính đa dạng, phong phú, có tính thuyết phục cao. Tập trung vào quy định của pháp luật về hoạt động vận tải, điều kiện an toàn phương tiện, người lái, an toàn bến khách ngang sông, quy tắc giao thông đường thủy.

3. Quá trình thực hiện các giải pháp, các cơ quan chức năng và chính quyn phải có kế hoạch phi hp chặt chẽ, thhiện tính kiên quyết, không khoan nhượng với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Có kế hoạch tổ chức và bố trí lực lượng hợp lý, cơ động linh hoạt nhm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

4. Phấn đấu thiết lập một bước trật tự an toàn giao thông, hàng năm đạt mục tiêu giảm ít nhất 10% tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

II. NHIỆM VỤ, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Giao thông vận tải

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh và triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải đường thủy, quy hoạch cảng, bến thủy tỉnh Đng Nai đến năm 2020.

b) Xây dựng kế hoạch phối hợp các cơ quan quản lý đường thủy nội địa của Trung ương, Công an tỉnh, các ngành liên quan và UBND các địa phương có tuyến đường thủy tiến hành thanh thải các chướng ngại vật theo quy định tại Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa, đăng, đáy, giải tỏa các công trình vi phạm hành lang bảo vệ luồng, an toàn kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, giải tỏa các bến thủy hoạt động không phép; kiểm tra các dự án nạo vét lung kết hợp tận thu khoáng sản, đình chỉ, xử lý đối với nhà đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đy đủ phương án bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ môi trường theo hồ sơ được phê duyệt, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản không phép.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng và địa phương xây dựng quy chế hoạt động trong công tác quản lý, thanh kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

d) Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý vận tải, đào tạo, cấp giy chứng nhận khả năng chuyên môn, đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo phân cấp; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với chủ tàu, chủ phương tiện không thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa nghiêm trọng; siết chặt công tác đăng ký, quản lý phương tiện thủy theo quy định của pháp luật.

đ) Phối hợp Công an tỉnh và UBND các địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa theo quy định tại Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, trong đó tập trung xử lý vi phạm về điều kiện phương tiện, thuyền viên, tải trọng phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông; nghiêm cấm phương tiện xuất bến khi vi phạm chở quá tải trọng, quá số người quy định, thiếu các phương tiện cứu sinh cho hành khách; phối hợp các địa phương đình chỉ hoạt động các bến thủy nội địa, bến khách, các công trình trên sông không phép, không đủ điều kiện an toàn, vi phạm hành lang bảo vệ luồng, an toàn kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

e) Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức điu tiết, hướng dn phương tiện bảo đảm an toàn, phòng ngừa phương tiện va trôi trong mùa mưa lũ, nhất là an toàn đối với phương tiện chở khách ngang sông, bến khách ngang sông, bến khách trong lòng hồ Trị An, tàu khách du lịch.

g) Thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông đường thủy nội địa đến các tầng lớp nhân dân, tập trung vào đi tượng là chủ bến, chủ phương tiện, người lái và thuyn viên.

2. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an các địa phương phối hợp với Thanh tra giao thông huy động ti đa lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, đy mạnh tun tra, tập trung xử lý vi phạm liên quan đến phương tiện thủy nội địa có nguy cơ gây tai nạn cao như chở quá vạch mn nước, quá số người quy định, thiếu trang thiết bị cứu sinh, áo phao, vi phạm quy định về điều kiện thiết bị, kỹ thuật an toàn phương tiện, điều kiện người lái, các vi phạm về quy tc giao thông đường thủy nội địa, các vi phạm trong hoạt động của tàu cao tốc, phương tiện du lịch, phục vụ vui chơi giải trí trên đường thủy.

b) Phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức các đoàn kim tra liên ngành xử lý vi phạm an toàn bến thủy, bến cảng, bến đò và phương tiện chở khách ngang sông; khai thác khoáng sản, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình ảnh hưởng đến luồng chạy tàu và hành lang an toàn, bảo vệ kết cu hạ tầng giao thông; điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa theo quy định tại Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

c) Chỉ đạo khn trương điu tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa xảy ra trên địa bàn; phi hợp Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân truy tố, xét xử công khai theo quy định pháp luật. Chủ động nắm chắc tình hình trật tự xã hội trên tuyến đường thủy, phi hợp cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp xâm phạm công trình giao thông đường thủy; sản xuất, tiêu thụ, sử dụng bng, chứng chỉ chuyên môn giả; sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để đánh bắt thủy sản; lấn chiếm luồng gây mt trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội trên đường thủy.

d) Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đường thủy nội địa. Thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020.

đ) Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải và các địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn (chuyên chở quá trọng tải đối với phương tiện thủy); hành vi xếp hàng hóa xung phương tiện quá vạch dấu mớn nước an toàn.

e) Thực hiện phân công, phân cấp quản lý tuyến, địa bàn đường thủy giữa lực lượng chức năng của tỉnh và các địa phương, thành lập Tổ Cảnh sát đường thủy thuộc Đội Cảnh sát giao thông thành phố Biên Hòa và các huyện có hoạt động giao thông thủy phức tạp.

g) Quản lý chặt chẽ nhân, hộ khẩu mặt nước, nắm chắc tình hình, phòng chng có hiệu quả tội phạm hoạt động trên sông nước; duy trì phong trào toàn dân tham gia tgiác tội phạm và vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy nội địa.

h) Phối hợp Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh kế hoạch ứng phó sự cố trên đường giao thông thủy; sẵn sàng phương án cứu nạn, cứu hộ tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn pháp luật giao thông đường thủy đối với thuyền viên, chủ phương tiện đánh bắt thủy sản; thực hiện công tác bảo đảm an toàn đối với người và phương tiện đánh bắt thủy sản; kiểm tra, giám sát người điều khiển phương tiện đánh bắt thủy sản phải thực hiện nghiêm các quy định về báo hiệu, cảnh giới khi hành trình và đánh bắt thủy, đặc biệt là vào ban đêm; tổ chức thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm tàu đánh bắt thủy sản, đăng ký thuyền viên và cấp giấy phép khai thác thủy sản theo thẩm quyền.

b) Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, UBND các địa phương thực hiện quy hoạch và quản lý các hoạt động trên đường thủy nội địa đối với hoạt động của làng chài, đăng đáy cá, làng bè nuôi trồng thủy sản trên đường thủy, hTrị An; các điểm xây dựng các công trình thủy lợi nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng tránh ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

4. S Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động vận tải, xếp dỡ hàng hóa tại các cảng, bến thủy nội địa, thi công công trình, khai thác cát, khoáng sản trên đường thủy nội địa; xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp khai thác cát trái phép, sai phép, các trường hợp khai thác làm ảnh hưởng đến luồng chạy tàu, các công trình cầu vượt sông, gây sạt lở đất ven sông, hồ.

5. Sở Công thương, Sở Xây dựng: Chỉ đạo các đơn vị, chủ công trình đường dây tải điện, đường ống dẫn nước qua sông phối hợp cơ quan quản lý tuyến giao thông đường thủy nội địa tổ chức lắp đặt, duy tu, bảo trì, báo hiệu đường thủy theo đúng quy định, bảo đảm cho hoạt động giao thông được thông suốt, an toàn.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, các đơn vị quân đội trên địa bàn trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các cảng, bến thủy do các đơn vị quân đội quản lý và khai thác theo quy định của pháp luật; hỗ trợ và kịp thời ứng cứu phương tiện thủy gặp nạn khi được yêu cầu.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân; triển khai các nội dung Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy”; giám sát việc tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp vận tải, chủ các bến thủy, bến khách ngang sông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm tai nạn giao thông.

8. S Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan báo, đài trong tỉnh, chỉ đạo các đơn vị truyền thông ở cơ sở đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020.

9. Sở Giáo dc và Đào tạo

a) Chỉ đạo các trường học, phòng giáo dục và đào tạo các địa phương vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, trang bị cặp phao, áo phao, dụng cụ ni cho học sinh thường xuyên đi học bằng phương tiện thủy, đi đò ngang; nhắc nhở học sinh tự giác mặc áo phao, mang dụng cụ ni mỗi khi đi đò, phà.

b) Phối hợp Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật giao thông đường thủy trong học sinh.

10. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh: Tổ chức tuyên truyền an toàn phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện thủy; sẵn sàng các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy phương tiện thủy, bến cảng, bến thủy hoặc các vụ tai nạn giao thông dn đến chìm phương tiện.

11. Các cơ quan: Cảng vụ hàng hải Đồng Nai; Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III; Công ty Cổ phần Quản lý bo trì đường thủy nội địa s 10; Công ty Quản lý đường sắt Sài Gòn thuộc Bộ Giao thông vận tải: Phối hợp Sở Giao thông vận tải, các ban, ngành liên quan và UBND các địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn trên luồng hàng hải, cảng biển bến thủy và luồng đường thủy nội địa. Tổ chức điều tiết, bo đm an toàn phương tiện, tránh va trôi phương tiện, nhất là tại các khu vực công trình vượt sông, bãi đá ngầm, đề xuất xây dựng các trụ chống va, đập tại các trụ cầu bc vượt sông.

12. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Triển khai Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyn, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, nht là cảnh báo các nguy cơ tai nạn đối với phương tiện thủy gia dụng, phương tiện chở khách ngang sông và đuối nước.

b) Chỉ đạo các lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm trên địa bàn, đặc biệt là công tác quản lý điều hành hoạt động của bến khách ngang sông vận tải khách du lịch.

c) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn. Kiên quyết đình chỉ hoạt động nếu vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn. Ban hành quy chế trách nhiệm người đứng đầu đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu đxảy ra tai nạn đò ngang trên địa bàn quản lý.

13. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

a) Chỉ đạo kế hoạch chuyên đề kiểm tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm điều khiển phương tiện không có bằng cấp, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyn trưởng theo quy định hoặc giao người không có bằng hoặc giấy chứng nhận, chứng chỉ lái phương tiện điu khin phương tiện.

b) Phát động phong trào văn hóa giao thông và thi đua trong lực lượng thực thi công vụ trên đường thủy nội địa như: Cảnh sát đường thủy; Thanh tra giao thông; cảng vụ; đăng ký, đăng kiểm. Xây dựng hình ảnh người thực thi công vụ ứng xử đúng mực, có văn hóa khi tiếp xúc với người dân và xử lý công việc. Chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành thanh tra công vụ, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, thanh tra viên vi phạm quy trình công tác, tiêu cực trong lĩnh vực kiểm tra, xử lý vi phạm, quản lý trong hoạt động bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là những trường hợp tiếp tay, bao che, dung túng các sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng.

14. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, cơ quan báo, đài, Ban An toàn giao thông các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật giao thông đường thủy nội địa, tuyên truyền Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; tuyên truyn về văn hóa giao thông đường thủy; vì sự an toàn của trẻ em trên sông nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải rà soát lại việc thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã và đang thực hiện trong thời gian qua như: Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; Phbiến tiêu chí và xây dựng mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy”; Chương trình hành động "Vì sự an toàn cho trẻ em trên sông nước". Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện tt Chỉ thị s23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các cơ quan chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng theo chức năng, nhiệm vụ của mình phải vào cuộc một cách kiên quyết, triệt để với tinh thn trách nhiệm cao nht trước sự an toàn sinh mạng của người dân và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, vì sự bình yên trên sông nước.

3. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chủ động tổ chức thực hiện và phi hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc Bộ Giao thông vận tải trong việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn có hiệu quả tai nạn giao thông đường thủy nội địa thuộc địa bàn địa phương.

4. Giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng quý, 06 tháng và năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đc việc thực hiện Kế hoạch này ở từng ngành, địa phương, báo cáo kết quả lên UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Bộ GTVT; Bộ Công an;
- TT. T
nh y; TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND t
nh;
- UBMTTQVN t
nh và các TC đoàn thể;
- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- Thành viên Ban ATGT t
nh;
- Chủ tịch UBND các huyện, TX Long Khánh, thành phố Biên Hòa;
- Cảng vụ hàng h
i ĐN; Cảng vụ ĐTNĐKVIII;
Công ty CP QLBT đ
ường thủy nội địa s 10;
Công ty QL đường sắt Sài Gòn thuộc Bộ GTVT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh