Kế hoạch 2951/KH-UBND năm 2016 đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017 do tỉnh Kon Tum ban hành
Số hiệu: 2951/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KOM TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2951/KH-UBND

Kon Tum, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CAO ĐIỂM ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU - 2017.

Trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Định Dậu 2017 dự báo hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng phát sinh diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát gây tác động xấu đến tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự, sức khỏe người dân. Thực hiện Kế hoạch số 358/KH-BCĐ389 ngày 17/11/2016 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia và ý kiến chỉ đạo Thường trực Tnh ủy tại Văn bản s 163-TB/VPTU ngày 21/11/2016 của Văn phòng Tnh ủy, UBND tnh ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017 (từ nay đến ngày 15/02/2017), với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém cht lượng, kinh doanh hàng đa cấp trái pháp luật. Trọng tâm kim soát chặt nhóm các mặt hàng cm, hàng hóa nh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn hội, hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết, như: vũ khí, vật liệu n, ma túy, pháo n, tài liệu phn động, động vật hoang dã, hàng may mặc, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo,...

- Kiểm soát tình hình giá cả thị trường, hoạt động cung cầu đối với các mặt hàng thiết yếu, nhóm các mặt hàng thuộc diện bình n giá, chng các hiện tượng lợi dụng sự biến động của hàng hóa đđầu cơ, găm hàng, nâng giá bán bất hp lý, buôn lậu và gian lận thương mại.

2. Yêu cu:

- Các S, ngành, lực lượng chức năng, UBND các huyện, thành phố theo chc năng, nhiệm vụ, địa bàn và lĩnh vực quản lý nm vững din biến tình hình, tăng cường công tác chỉ đạo, chđộng tchức lực lượng, trin khai các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Triển khai kiểm tra đồng loạt, có trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn tnh; phi hợp thống nhất gia các ngành, lực lượng chức năng đ tránh chng chéo, trùng lp, không gây xáo động, nh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thương nhân trên địa bàn.

- Phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gi, kinh doanh sản phm không đảm bo vệ sinh an toàn thực phm, kinh doanh hàng đa cấp trái pháp luật. Gn nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát với công tác tuyên truyền, hướng dn thực hiện pháp luật cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đ nâng cao ý thức chp hành.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo đu tranh trong dịp Tết Nguyên đán; công tác kiểm tra, nm tình hình tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng đim về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo lĩnh vực, trên địa bàn thuộc thẩm quyền qun lý.

2. Các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kinh doanh sn phẩm không đảm bo vệ sinh an toàn thực phm, kinh doanh hàng đa cấp trái pháp luật tại tuyến, địa bàn, lĩnh vực qun lý, cụ thể:

- Lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý phi hợp kim soát chặt chẽ thị trường nội địa, tăng cường kiểm tra, phát hiện các hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đm bo vệ sinh an toàn thực phm; đy mạnh kim tra, thanh tra chuyên ngành về điu kiện kinh doanh, chp hành chế độ thuế, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất x, nhãn mác, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tnh.

- Lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng tập trung phi hợp kim soát, phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyn hàng hóa trái phép qua biên giới, gian lận thương mại tại các ca khu, đường mòn, li mở, khu vực biên giới; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, hành lý của hành khách xuất nhập cnh qua cửa khẩu đường bộ.

3. Làm tốt công tác phi hợp lực lượng, phân định cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp trên từng địa bàn, tuyến trọng điểm; thường xun chia s thông tin giữa các s, ngành, địa phương và lực lượng chức năng đ nm chc địa bàn, đối tượng, phương thức thđoạn buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng gi.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, công khai kết quả điều tra, x lý trên các báo, đài, phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung: tuyên truyn phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác đấu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, có sức lan tỏa sâu, rộng đ mi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, tích cực tham gia công tác này.

III. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Các s, ngành, UBND các huyện, thành phố, các lực lượng chức năng liên quan trong công tác đấu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gitrên địa bàn tnh tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính ph, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh về đu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Sở Công Thương:

- Chủ động theo dõi, dự báo sớm nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu tại địa bàn quản lý để chủ động phương án bo đm cân đối cung cu, ổn định thị trường hàng hóa Tết; hướng dn, h trdoanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, trin khai dự tr hàng hóa bình n thị trường; tiếp tục thực hiện chương trình đưa hàng Việt Nam về nông thôn kết hp đẩy mạnh hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường phi hợp với các lực lượng chức năng có liên quan kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyn, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cm, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm về hóa đơn chứng từ, ngun gc xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, niêm yết giả, đầu cơ găm hàng, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, hoạt động bán hàng đa cấp bt chính,... Đặc biệt lưu ý đi với hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. SGiao thông Vận tải:

Phi hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, có biện pháp nn chặn việc vận chuyn hàng nhập lậu, hàng cm, các sản phẩm từ gia súc, gia cm không rõ ngun gc, không chứng nhận kiểm dịch y tế, thực phẩm bn... trên các phương tiện vận tải. Đi với các trường hợp cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nếu tiếp tục tái phạm thì cương quyết thu hồi phù hiệu đăng ký tuyến vận tải cđịnh.

4. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc và Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, điu tra, phát hiện, lập chuyên án để đấu tranh có hiệu quả đối với các đường dây, tụ đim sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, chứa chp hàng lậu, hàng gi, lâm sn trái phép, hoạt động bán hàng đa cấp trái pháp luật, ma túy, vũ khí, pháo n, văn hóa phm độc hại, tài liệu có nội dung xấu, đ chơi tr em mang tính bạo lực, xăng du, thuốc lá, rượu bia, động vật hoang dã..., xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Điều tra, xác minh, xác định rõ trách nhiệm đi với từng ngành, từng địa phương, tập thể, cá nhân liên quan trong việc để hàng hóa nhập lậu vận chuyển từ biên giới vào nội địa tiêu thụ, hình thành các tụ đim chứa chp hàng nhập lậu, hàng cm, sn xut, kinh doanh hàng giả trong nội địa.

5. Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tnh, Cục Hi quan Gia Lai - Kon Tum tăng cường phi hợp kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại khu vực cửa khẩu, đường mòn, li mở, cánh gà cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gn biên giới, các chợ khu vực biên giới...; tổ chức nm bt địa bàn, theo dõi, phát hin các đi tượng xuất nhập cnh trái phép, buôn lậu, mang vác hàng thuê đngăn chặn kịp thời vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, tài liệu phản động và các loại hàng hóa cm khác...; chđộng, linh hoạt trong điu động, btrí lực lượng cho các khu vực vào các thời đim cn thiết, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo b trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các khu vực biên gii nhạy cảm. Tập trung lực lượng làm tt công tác thông quan, gii phóng hàng hóa, không đxảy ra ùn tắc tại cửa khẩu trong dịp Tết, mặt khác vn phải đảm bảo việc kim soát chặt ch đkịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

6. S Tài chính, Cục Thuế tnh: Tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; kịp thời trao đổi thông tin, phi hợp chặt chvới các lực lượng chức năng trong công tác điu tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gi liên quan đến công tác quản lý thuế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xlý nghiêm những vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ stự chọn điện toán theo quy định của pháp luật.

7. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn, SY tế và Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tập trung rà soát các hoạt động cấp phép sản xuất, hợp quy, kiểm tra chất lượng các mặt hàng thực phẩm, rượu, bia, bánh kẹo, nước gii khát và các loại hàng hóa khác nhm phát hiện nhng sơ h, thiếu sót trong hoạt động cấp phép và các sai phạm đkịp thời chn chnh, khc phục, xử lý.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra chuyên ngành phối hợp kiểm tra, kiểm dịch các loại hoa quả, đồ uống, thực phẩm, gia súc, gia cầm,... bo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

8. SThông tin và Truyền thông, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tnh, các tổ chức đoàn thể phi hợp với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tnh và các lực lượng chức năng tổ chc thông tin, phn ảnh kịp thời tình hình và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi; công khai kịp thời các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, ni cộm, các biu hiện tiêu cc, bất cập trong hoạt động của các cơ quan, lực lượng, góp phần nâng cao hiệu qucủa công tác chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017.

9. Đnghị Ủy ban Mặt trn Tổ quốc Việt Nam tnh chđạo Mt trận, đoàn th các cp phi hợp chặt chẽ với các sở, ngành và cấp ủy, chính quyn địa phương tổ chức triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi; thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Đ án phát trin thị trường trong nước gn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tnh.

10. Giao Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tnh:

- Đôn đốc các sở, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; thường xuyên cập nhật thông tin, nm chắc tình hình, báo cáo Chủ tịch UBND tnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tnh.

- Tham mưu Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 tnh các nội dung triển khai đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gitại một số tuyến, địa bàn trọng điểm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017.

- Theo dõi đxuất Chtịch UBND tnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tnh biu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi; đng thời nhc nhở, phê bình, kluật đi với tập th, cá nhân thiếu trách nhiệm đxảy ra tình trạng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại diễn ra trong thời gian dài trên địa bàn; xử lý kịp thời các hành vi làm ngơ, bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và sn xuất, kinh doanh hàng gi.

11. Chế độ báo cáo:

Các S, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung và phân công tại Kế hoạch này để chỉ đạo trin khai tại đơn vị, địa phương mình: đồng thời báo cáo UBND tnh, Ban Chỉ đạo 389 tnh Kon Tum (qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tnh) kết qu tng kết thực hiện, thời hạn trước ngày 20/02/2017. Trong đó lưu ý:

- Đi với các vụ việc phát hiện, x lý trong cao đim thực hiện Kế hoạch này, thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 2026/QĐ-BCĐ389 ngày 20/8/2014 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Công văn số 209/VPTT-TH ngày 09/9/2016 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

- Các hoạt động, vụ việc phát hiện, bắt gicần chđộng tuyên truyền theo chỉ đạo tại Công văn s 14/BCĐ389-VPTT ngày 29/5/2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Yêu cu Th trưởng các s, ngành chc năng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các thành viên Ban chỉ đạo 389 tnh khn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo 389 QG (b/c);
-
Thường trực Tnh ủy (b/c);
-
Thường trc HĐND tnh (b/c);
-
UB MTTQ Việt Nam tnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Các sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
-
Các thành viên BCĐ 389 tnh;
-
VP UBND tnh;
- L
ưu: VT, HTKT3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy