Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
Số hiệu: 142/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 16/09/2021 Ngày hiệu lực: 16/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/KH-UBND

Hưng Yên, ngày 16 tháng 09 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2021-2025

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; số 188/QĐ-TTg ngày 09/2/2021 bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh;

y ban nhân dân ban hành Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

b) Phát huy tối đa sự vào cuộc của các cấp chính quyền, viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư để hỗ trợ phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là cơ sở nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.

c) Tăng cường liên kết với các cộng đồng khởi nghiệp, thu hút vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước; tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước cho hoạt động khởi nghiệp của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, bản tin,...) và đặc biệt trên các nền tảng số (fanpage, zalo, ...); tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân đối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, tổ chức đào tạo, tập huấn cho khoảng 10.000 lượt người các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

b) Khuyến khích thành lập: “Câu lạc bộ khởi nghiệp”, “Không gian làm việc chung”, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật tại các trường cấp trung học, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh dựa trên nền tảng là sự kết hợp xu hướng chuyển đổi số với hoạt động nghiên cứu của học sinh, sinh viên. Phấn đấu xây dựng 02 cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung (dự kiến: 01 cơ sở đặt tại Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, 01 cơ sở đặt tại Trung tâm Thông tin, thống kê, ứng dụng khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ).

c) Tăng cường hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại các địa phương; 100% huyện, thị xã, thành phố ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thành lập các Câu lạc bộ khởi nghiệp cấp huyện.

d) Hằng năm, hỗ trợ xây dựng và phát triển thành công 3-5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ ít nhất 01 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhận được vốn tài trợ từ các nhà đầu tư.

đ) Tổ chức ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên.

e) Hằng năm, tổ chức đào tạo tăng tốc khởi nghiệp cho các dự án khởi nghiệp (các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thành lập từ 01 đến 05 năm). Hỗ trợ vận động viên đạt thành tích cao trong hoạt động thi đấu thể thao chuyên nghiệp sau khi giải nghệ có nhu cầu khởi nghiệp.

f) Hình thành và phát triển Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh theo mô hình Trung tâm phát triển cộng đồng và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

II. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

1. Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. Các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả, phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.

b) Có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tchức, cá nhân trong nước và nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

III. NỘI DUNG

1. Thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Xây dựng và vận hành Website Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên.

Nội dung:

- Xây dựng và vận hành Trang thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối với Cổng Thông tin khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, cộng đồng khởi nghiệp trong nước và quốc tế; thường xuyên cung cấp thông tin chính sách, pháp luật hỗ trợ khởi nghiệp; tin tức, sự kiện...liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giới thiệu các tấm gương khởi nghiệp thành công.

- Cung cấp diễn đàn kết nối cung cầu công nghệ; tổ chức hình thành và khai thác kho dữ liệu khoa học và công nghệ quốc gia và của tỉnh; tổ chức các diễn đàn trực tuyến truyền thông, giáo dục và hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2025.

b) Xây dựng các phóng sự ngắn, chuyên mục về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên trên Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên, Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Tổ chức hội nghị, hội thảo tuyên truyền, phổ biến về đề án, kế hoạch và các cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối hệ sinh thái.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

d) Tổ chức các sự kiện về khởi nghiệp sáng tạo như: Cuộc thi, tọa đàm, tuyên truyền về khởi nghiệp sáng tạo thông qua hoạt động sinh hoạt chuyên đề của các tổ chức hội, đoàn thể các huyện, thị xã, thành phố, các trường đại học, cao đẳng.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường đại học, cao đẳng, câu lạc bộ hỗ trợ khởi nghiệp tại các đơn vị.

Cơ quan phối hợp: Các câu lạc bộ hỗ trợ khởi nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền về nội dung, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức tập huấn về công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định (từ 02 - 05 khóa/năm).

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường đại học, cao đẳng.

b) Tổ chức tập huấn khởi nghiệp, bồi dưng kiến thức pháp luật kinh doanh mới, tập huấn về bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (từ 01 - 02 khóa/năm).

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân liên quan.

c) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đối thoại với doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (từ 01 - 02 hội nghị/năm). Biên soạn, phát hành tài liệu có nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cập nhật kịp thời, đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân liên quan.

d) Tổ chức các khóa đào tạo, các hội nghị, hội thảo nhằm bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về một số lĩnh vực như: hội nhập kinh tế quốc tế, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế, quản lý doanh nghiệp; tập huấn nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng khai thác và ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng và phát triển thương hiệu, khả năng phân tích môi trường kinh doanh, marketing trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế (từ 03-05 Hội nghị/năm)

Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối cung cầu, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, công nghệ hiện đại, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

Cơ quan phối hợp: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân liên quan.

đ) Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo để cung cấp kiến thức cho sinh viên về khởi nghiệp, sáng tạo; phát triển các hình thức liên kết đào tạo giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ để mở rộng hiệu quả và nâng cao chất lượng đào tạo cho các ngành công nghệ mới; chủ trì nghiên cứu, triển khai nhân rộng mô hình đào tạo trải nghiệm thực tế, gắn kết khoa học, công nghệ, kỹ thuật cùng với các môn học khác, mô hình không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cơ quan phối hợp: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường đại học, cao đẳng; các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân liên quan.

e) Tổ chức tập huấn các chính sách pháp luật về thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh (từ 01 - 02 khóa/năm).

Cơ quan chủ trì thực hiện: Cục Thuế tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, tchức, cá nhân liên quan.

f) Tập huấn, phổ biến kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hướng dẫn các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới cho thanh niên... (từ 01- 02 khóa/năm).

Cơ quan chủ trì thực hiện: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành ph; các trường đại học, cao đẳng; các doanh nghiệp, tchức cá nhân liên quan.

g) Tập huấn, phổ biến kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hướng dẫn các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới cho phụ nữ (từ 01- 02 khóa/năm).

Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường đại học, cao đẳng; các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân liên quan.

3. Xây dựng và phát triển mạng lưới các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh gồm: Các doanh nhân có kinh nghiệm, thành công kết nối với các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp để cố vấn, hỗ trợ, đầu tư, phát triển các ý tưởng khởi nghiệp.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

Thời gian thực hiện: năm 2022.

b) Xây dựng mạng lưới cố vấn và tư vấn khởi nghiệp gồm: Các hội, hiệp hội, viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, các tổ chức cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025.

c) Thành lập các bộ phận hỗ trợ khởi nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thường xuyên các hoạt động về khởi nghiệp như: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khởi nghiệp, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, kết nối cung cầu cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025.

d) Khuyến khích thành lập các câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 -2025

4. Hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Thông tin, thống kê, ứng dụng khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Trung tâm kết nối, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, đào tạo, tập huấn các kiến thức về kỹ năng về khởi nghiệp.

- Hỗ trợ khai thác thông tin về sáng chế, giải pháp hữu ích, khai thác công nghệ, kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm nghiên cứu khoa học; kết nối thị trường trong và ngoài tỉnh để sử dụng chéo các sản phẩm khởi nghiệp.

- Trưng bày sản phẩm công nghệ trên cơ sở đó giới thiệu, chuyển giao thiết bị công nghệ phục vụ khởi nghiệp sáng tạo.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025.

b) Xây dựng Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung (Dự kiến: 01 cơ sở đặt tại Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, 01 cơ sở đặt tại Trung tâm Thông tin, thống kê, ứng dụng khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ).

Hỗ trợ, ươm tạo các tài sản trí tuệ từ khâu hình thành ý tưởng, nghiên cứu, phát triển tài sản trí tuệ đến sản xuất thử nghiệm, hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp hoàn thiện công nghệ, tạo ra kết quả nghiên cứu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Hỗ trợ cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, mua bản quyền chương trình.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2025.

c) Khuyến khích hình thành các không gian làm việc chung tại các địa phương, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các doanh nghiệp.

Khuyến khích, hỗ trợ xây dựng các vườn ươm doanh nghiệp, các khu không gian làm việc chung cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (co-working space) theo hướng xã hội hóa tại các địa phương và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các doanh nghiệp.

Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường; các doanh nghiệp; các câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo.

Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Tổ chức và tham gia các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

Cơ quan phối hợp chính: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

b) Tham gia ngày hội khởi nghiệp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức; Ngày hội học sinh, sinh viên khởi nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức; Ngày hội khởi nghiệp vùng, địa phương trong nước và Ngày hội khởi nghiệp quốc tế.

Cơ quan chủ trì thực hiện:

- Sở Khoa học và Công nghệ: Tham gia ngày hội khởi nghiệp quốc gia, các ngày hội khởi nghiệp vùng, địa phương trong nước và ngày hội khởi nghiệp quốc tế.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Tham gia Ngày hội học sinh, sinh viên khởi nghiệp quốc gia.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tham gia Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp quốc gia.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương.

Thời gian thực hiện: Hằng năm, theo định kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hoặc theo thư mời của các địa phương và các tổ chức quốc tế.

6. Hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Mở rộng hợp tác, liên kết với các tổ chức để thu hút các nguồn lực trong và ngoài tỉnh phục vụ xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

b) Xây dựng Chương trình khung liên kết, hợp tác với các địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp hoạt động hiệu quả, các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở ươm tạo ý tưởng khởi nghiệp trong và ngoài nước phục vụ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.

c) Tổ chức các đoàn công tác tham gia các sự kiện khởi nghiệp sáng tạo, học tập kinh nghiệm tại các địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp thành công.

d) Tổ chức chương trình “hành trình khởi nghiệp” cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo học tập, kêu gọi đầu tư, chuyển giao khoa học và công nghệ.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

7. Chương trình Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường trung học và Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh các trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

- Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giáo viên.

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh.

- Hình thành các mô hình ngoại khóa (thí điểm) về khởi nghiệp như: Câu lạc bộ khởi nghiệp, cuộc thi khởi nghiệp, gian hàng khởi nghiệp,...

- Phối hợp với các doanh nghiệp địa phương để tổ chức các hoạt động trải nghiệm để học sinh hiểu hơn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tùy theo tình hình thực tế, nhà trường tổ chức các hoạt động cụ thể giúp học sinh hình dung và thực hành về khởi nghiệp.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

8. Hỗ trợ cá nhân, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Hỗ trợ kết nối với đối tác, nhà đầu tư, các chương trình hỗ trợ trong nước và nước ngoài; giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục đầu tư thông qua các đại diện thương mại nước ngoài.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Hỗ trợ kết nối, tiếp cận các nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp, Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, Quỹ Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia, các quỹ khác của Trung ương và địa phương; hỗ trợ cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối với các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà khoa học, trong đó chú trọng kết nối với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm theo chỉ đạo của Trung ương đoàn.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

d) Hỗ trợ tiếp cận Quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của Hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố, nguồn vốn phụ nữ vay lập nghiệp.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

đ) Hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên các chuyên mục về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên, Trang Thông tin điện tử khởi nghiệp sáng tạo và các Cổng Thông tin khác.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường đại học, cao đẳng, câu lạc bộ hỗ trợ khi nghiệp tại các đơn vị.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

e) Hỗ trợ trưng bày sản phẩm tại các hội chợ, khu trưng bày sản phẩm khởi nghiệp trong tỉnh; hỗ trợ chi phí đi lại khi tham gia thi và trưng bày sản phẩm khởi nghiệp tại ngày hội khởi nghiệp do các tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

Cơ quan phối hợp: Sở Công Thương.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

f) Hỗ trợ công chức, viên chức, quản lý doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Cơ quan chủ trì tổ chức đào tạo, tập huấn.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

g) Hỗ trợ không gian làm việc chung và trưng bày sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo tại Trung tâm Thông tin, thống kê, ứng dụng khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

IV. KINH PHÍ THC HIỆN

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 295/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đán “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh và các văn bản liên quan.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các cơ quan của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

b) Định kỳ hằng năm, tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện hằng năm và sau khi kết thúc giai đoạn 2021 - 2025; phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện kế hoạch này theo quy định hiện hành.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo Kế hoạch này và các nội dung trong Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” tại địa phương theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

b) Phát động mạnh mẽ phong trào “Phụ nữ Hưng Yên với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, hướng dẫn các cấp hội tổ chức xây dựng nội dung và triển khai thực hiện kế hoạch tại địa phương.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

a) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách và các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và của quốc gia trong lực lượng thanh niên, sinh viên.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phát động phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên.

c) Chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng triển khai thường xuyên, mạnh mẽ các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên, thanh niên.

4. Hội Nông dân tỉnh

a) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách và các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và của quốc gia trong hội viên.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phát động phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông dân.

c) Chỉ đạo tổ chức Hội Nông dân các cấp triển khai thường xuyên, mạnh mẽ các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

5. Liên đoàn lao động tỉnh

a) Phát động và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

b) Khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khát khao cống hiến trong đoàn viên, người lao động.

c) Chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp triển khai thường xuyên, mạnh mẽ các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng, trường trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên tại Kế hoạch này và các nội dung trong Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Phát động mạnh mẽ phong trào “Học sinh, sinh viên Hưng Yên với khởi nghiệp sáng tạo”, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, cơ sở giáo dục.

7. Sở Tài chính

Trên cơ sở nội dung xây dựng dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, thực hiện thẩm định và trình UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các nội dung Kế hoạch này theo phân cấp ngân sách hiện hành. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để xây dựng Trung tâm phát triển cộng đồng và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên; phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác đào tạo, tập huấn, đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu; liên kết các mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo mô hình của Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cơ chế chính sách hỗ trợ, các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và của quốc gia.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa tin, phát sóng các chuyên mục về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến tuyên truyền các điển bình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và quốc gia.

11. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch này tại địa phương.

b) Ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ, đầu tư theo hướng xã hội hóa không gian làm việc chung tại địa phương; hỗ trợ hình thành và phát triển các Câu lạc bộ khởi nghiệp tại địa phương.

c) Chủ động cung cấp thông tin, gắn kết, đối thoại, tạo điều kiện để cộng đồng khởi nghiệp nuôi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp, phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp.

12. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

b) Vận động các doanh nghiệp tham gia đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

c) Kêu gọi doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng xã hội hóa, chú trọng thành lập mạng lưới các nhà cố vấn và đầu tư khởi nghiệp tỉnh Hưng Yên.

13. Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật

Tổ chức tốt Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên. Khuyến khích, hỗ trợ các giải pháp, tác giả đạt giải cao; tuyên truyền phổ biến áp dụng vào sản xuất và đời sống. Tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

14. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, thực hiện tại Mục III của Kế hoạch này, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng các kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/11 hằng năm để tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc thực hiện Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh;
- Báo Hưng Yên, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh Hưng Yên;

- Lưu: VT, KGVXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng