Thông báo 87/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
Số hiệu: 87/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 29/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (Nghị định 15). Tham dự cuộc họp có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; đại diện lãnh đạo Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện lãnh đạo các hội, hiệp hội: Hiệp hội thực phẩm chức năng, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hiệp hội thực phẩm minh bạch, Hiệp hội chè Việt Nam, Hội lương thực thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Hội doanh nghiệp hàng VN chất lượng cao, Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm.

Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan, các hiệp hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Nghị định 15 đã được Chính phủ ban hành, tổ chức thực hiện gần 03 năm, và đạt được những kết quả tích cực bước đầu, nhất là việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đã tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức và tổ chức thực hiện, bảo đảm an toàn thực phẩm, được đông đảo nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá tích cực.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các cơ quan, địa phương liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Nghị định 15; chủ động lấy ý kiến và lắng nghe phản ánh của người tiêu dùng, các nhà khoa học, hiệp hội và doanh nghiệp để sơ kết, tổng kết, đánh giá tổng thể, thận trọng; chỉ đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định 15 khi có đủ cơ sở, bảo đảm nguyên tắc: đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước; phù hợp với pháp luật trong nước và thông lệ quốc tế; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, và bảo đảm lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

3. Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục quan tâm, tăng cường năng lực thực thi, nhất là khâu hậu kiểm để đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm cho nhân dân theo đúng tinh thần Nghị định số 15.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: YT, NNPTNT, CT, CA, KHCN, KHĐT, TC TP, NV;
- Liên đoàn Thương mại và CNVN;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Thành viên BCĐ liên ngành TW về ATTP;
- Các hội, hiệp hội: HH thực phẩm chức năng, HH chế biến và xuất khẩu thủy sản VN, HH thực phẩm minh bạch, HH chè VN, Hội lương thực thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Hội doanh nghiệp hàng VN chất lượng cao, Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm.
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg các Vụ, Cục: TH, NN, KTTH, CN, QHQT, QHĐP, PL, KSTT; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm Ban hành: 02/02/2018 | Cập nhật: 02/02/2018