Thông báo 7030/TB-BNN-VP năm 2017 về ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Thanh Nam
Số hiệu: 7030/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: 23/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7030/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN THANH NAM

Từ ngày 10 đến 11/8/2017, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình xuất nhập khẩu nông sản qua các cửa khẩu và làm việc với các đơn vị chức năng của tỉnh Lạng Sơn, đồng thời Thứ trưởng đã chủ trì “Diễn đàn thúc đẩy tiêu thụ rau, quả Việt Nam - Trung Quốc”. Sau khi khảo sát, nghe các báo cáo, tham luận và kiến nghị của các đơn vị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đđưa dần các mặt hàng rau, quả chuyển sang xuất khẩu chính ngạch, giao Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu triển khai áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro một cách hiệu quả từ khâu trồng trọt, kiểm tra trước thông quan nhằm giảm thời gian thông quan và chi phí cho các doanh nghiệp.

2. Giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản phối hợp với Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật và các đơn vị liên quan của Bộ tập hợp số liệu xuất khẩu các mặt hàng nông sản qua các cửa khẩu biên giới trên phạm vi cả nước để định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm có biện pháp nắm tình hình xuất nhập khẩu qua biên giới và đề xuất các giải pháp điều hành sản xuất và điều tiết thị trường xuất nhập khẩu.

3. Giao Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn sớm làm việc với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc đhoàn tất quá trình đánh, giá rủi ro đối với sản phẩm na xuất khẩu sang Trung Quốc, đảm bảo phía Trung Quốc mở cửa thị trường cho sản phẩm na của Việt Nam trước niên vụ 2018.

Văn phòng Bộ thông báo đcác đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c);
- UBND tỉnh Lạng Sơn;

- Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn;
- Các Cục: CB&PTTTNS, BVTV, TY, QLCL, CN;
- Vụ HTQT; TT XTTM;
- Lưu: VT, VP(15).

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.